Fakultet
za medije
i komunikacije

Vesti

Komunikacija i imunizacija: zašto je vakcini potrebna reklama?

Psihološka podrška studentima Fakulteta za medije i komunikacije

Poziv za učešće na Letnjoj školi za seksualnosti, kulture i politike

Otvoreni video kurs: ABZ savremene estetike i etike medija

Retrospektivna izložba Goranke Matić u Muzeju savremene umetnosti

Jedan sat o jednom danu socijalnog radnika

FMK & EGS: Casey Reas “Latent Cinema”

Otvoreni video kurs: ABZ savremene estetike i teorije umetnosti