Akreditacija

Svi studijski programi na Fakultetu za medije i komunikacije su usklađeni sa principima i standardima Bolonjske deklaracije i akreditovani od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.