Akreditacija

Svi studijski programi na Fakultetu za medije i komunikacije su usklađeni sa principima i standardima Bolonjske deklaracije i akreditovani od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.