Ispiti opšte, stručne i umetničke mature

Ispiti opšte, stručne i umetničke mature koji će se vrednovati prilikom upisa na studije od školske 2024/2025. godine:

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd

060/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.