BLOG

Aleksandar Đerić Postmenadžment u postkapitalizmu

Postmenadžment u postkapitalizmu: Kreativnost i poslovanje posle 2020.

RADNA SNAGA I RADNO OKRUŽENJE NAKON 20201: Ometanje kao način rada Procena Svetske banke2 je da na svetu postoji oko 3,5 milijarde ljudi koji se mogu smatrati radnom snagom. To je nešto više od pola čovečanstva. Ovom broju u narednoj dekadi će se priključiti nekoliko stotina miliona ...
Read More
/ / Blog
Digitalna umetnost u doba digitalne kulture

Digitalna umetnost u doba digitalne kulture

Kažemo da živimo u digitalnoj kulturi kada mislimo na masovnu, medijsku kulturu na kraju dvadesetog i početku dvadeset prvog veka. Medijska kultura je kultura koja suštinski, saznajno, ideološki i operativno počiva na društvenoj proizvodnji, potrošnji, razmeni i percepciji delimično ili kompletno ostvarenoj posredstvom digitalnih aparata ...
Read More
/ / Blog
Socijalni rad na Fakultetu za medije i komunikacije

Aktivnosti socijalnih radnika u zdravstvu

Aktivnosti kojima se bave socijalni radnici u zdravstvenim ustanovama, se uglavnom odnose na učešće u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji bolesti, uz naročito posvećivanje pažnje porodičnim, sredinskim, kulturološkim i drugim faktorima koji mogu imati ulogu u nastanku i razvoju nekih drugih pa čak i psihičkih poremećaja.1  ...
Read More
/ / Blog
novo mišljenje umetničke scene

Zaokret: novo mišljenje umetničke scene

Živimo na početku 21. veka, i, ma koliko ovaj „novi“ vek nije ispunio očekivanja, jer ga je većina nas zamišljala drugačije – sa letećim automobilima, futurističkim gradovima, hi-tech uređenim domovima i, naravno, bez kriza i nemaštine – ipak su se mnoge stvari promenile. Kada govorimo ...
Read More
/ / Blog
Marketing i tehnologije blog Lazara Džamića

Sve(t) je marketing

Marketing je nesumnjivo u centru digitalnog sveta, ali to odavno nije marketing opisan u knjigama... Evo deset načina na koje je digitalna tehnologija promenila marketing: 1. Nema više „digitalnog“ Sve je danas digitalno: mediji, automobili, javni saobraćaj, sprave koje koristimo u modernom životu... Digitalizacija društva ...
Read More
/ / Blog
Knjiga Jelisavete Blagojević Politike nemislivog: uvod u ne-fašistički život

Politika nedeljnog ručka

“Od troje-četvoro u sobi, jedan uvek stoji kraj prozora. Mora da vidi zlo u šiblju i vatru na brdu. I kako su ljudi koji su iz svojih domova izašli čitavi, uveče vraćeni kao bedni kusur. Od troje-četvoro u sobi, jedan uvek stoji kraj prozora, tamna ...
Read More

O kulturnim razlikama

Na Svjetski dan izbjeglica obavijestili su nas putem elektronske pošte da se neko udruženje nevladinih organizacija zauzima za uključivanje izbjeglica „u društvo“. Šteta što se prije nekoliko godina nije našao nitko da bi na vrijeme integrirao one Šveđane iz slabe banke [1], koji su nas ...
Read More
/ / Blog
Banksy Jovan Čekić

Banksy i banalnost zla

Rad sa Steve Jobsom u migrantskom centru u Calaisu samo je jedan u nizu Banksijevih radova, od “golubova” do poslednjih radova u Dismalandu, koji otvara pitanje izbeglica iz različitih uglova. “We’re often led to believe migration is a drain on the country’s resources but Steve Jobs was the son ...
Read More
/ / Blog
Strateške i taktičke tranzicije - tekst Miška Šuvakovića

Strateške i taktičke tranzicije

Gubitak slike dobitak antropocene Nema stabilnog uporišta. Oscilovanje, klizanje, proklizavanje, izmicanje, premeštanje, preobražavanje, plastičnost, neuhvatljivost, neodređenost i arbitrarnost jesu bitne odrednice savremenog antagonističkog estetskog iskustva. Zbirni pojam za različite oblike nestabilnosti, kretanja i promene može biti višesmisleni pojam „tranzicije“. Orijentacija postaje nemoguća. Instrumenti za orijentaciju ...
Read More
/ / Blog
"Moć je u glavama i rukama mladih" tekst Miloša Strugara

“Moć je u glavama i rukama mladih…”

Podaci YouGov Poll su pokazali da je 75% mladih od 18 do 24 godine koji su izašli na birališta u prošlonedeljnom referendumu glasalo da Velika Britanija ostane u sastavu EU. Analize glasanja nakon potvrđenih rezultata referenduma su jasno potvrdile da su najveći gubitnici upravo oni ...
Read More
/ / Blog
Rizom-Delez tekst Novice Milića

Rizom-Delez

I Sunce je novo svaki dan. Tako se obično navodi odlomak (šesti kod Dilsa) koji je sačuvao Aristotel u Meteorologijama. Prema komentatorima, Aleksandru i Olimpiodoru, koji se oslanjaju na Ksenofana, sunce bi se ovde palilo ujutro, a gasilo svečeri. Navodno tu Efežanin polemiše sa jonskim pesnicima, ...
Read More
/ / Blog