Značaj i uloga socijalnog radnika u pružanju brige o deci bez roditeljskog staranja

BLOG

Osnovne studije socijalnog rada na FMK

Značaj i uloga socijalnog radnika u pružanju brige o deci bez roditeljskog staranja

Prepuni medijski tekstovi, članci na društvenim mrežama o deci iz Alibunara koja su živela sama bez roditelja, o kojoj se brinuo najstariji brat…Vodi se polemika o tome gde je bila majka, šta je sa njom, o tome kakav odnos ima sa decom, šta je najbolje za decu… Nažalost ova priča nije usamljena, često imamo priliku da budemo svedoci teških životnih priča porodica i sudbina dece bez roditeljskog staranja.

Sve su ovo ljudske priče i sudbine sa kojima se susreću socijalni radnici i na koje treba da odgovore na najbolji mogući način kako bi zaštitili najranjivije. Sve su to pitanja kojima se bavi profesija socijalnog rada.

I za stručnu i širu javnost, a i za naše studente su važni sledeći aspekti – šta je moglo drugačije i šta sada kada su deca smeštena u ustanovu socijalne zaštite.

Pre svega treba dati podrški i ojačati biološku porodicu. Proceniti njihove potreba i planirati  kako bi mogle te potrebe da se zadovolje, koga je sve potrebno uključiti kao podršku kako bi se poboljšala aktuelna situaciija u kojoj se porodica nalazi. Za sve ovo je potrebno puno znanja, veština, snaga profesionalaca, ali i vreme kako bi se sve to realizovalo. Nažalost, neke porodice nemaju dovoljno kapaciteta i uz svu podršku ne mogu da obezbede adekvatnu brigu o svojoj deci. Često su te porodice multiproblemske, roditelji i sami su imali različita teška i traumatska iskustva i ne mogu da se nose sa životnim krizama. U tim situacijama moramo da izmestimo decu iz porodice i da obezbedimo sigurno mesto za njih. Nekada deca ostanu sa svojim srodnicima, ali nekada nema mogućnosti ni za to, pa se smeštaju u hraniteljsku porodicu ili u dom za decu bez roditeljskog staranja.

Nova promena, uz dosadašnja teška životna iskustva sa kojima su se deca već suočila zahteva kreiranje podrške koja je novi zadatak za profesionalce. Kako da se deca prilagode novom okruženju, da se oporave, da se stabilizuju, a dugoročno da razumeju šta im se to u životu desilo, zbog čega baš njima, kako da to prevaziđu i sutra izrastu u zdrave ljude, korisne članove društva…

Zbog ove i sve druge dece sa kojom radimo, važno je biti senzibilisan, motivisan, posvećen socijalni radnik, opremljen znanjima i veštinama koje se stiču na fakultetu, ali i tokom edukacije nakon studija. Na Departmanu za socijalni rad FMK studenti kroz različite kurseve koje vode iskusni profesori i predavači, imaju priliku da se upoznaju sa osnovama profesije socijalnog rada, da stiču korisna znanja i veštine i da se kroz praksu koju pohađaju što spremniji suoče sa izazovima koje ovaj poziv sa sobom nosi.