Socijalni rad i civilno društvo – budućnost je počela

By 30.05.2018Blog

BLOG

Global Classroom Project FMK Becker College

Socijalni rad i civilno društvo – budućnost je počela

Socijalni radnici danas imaju brojne i raznovrsne mogućnosti za radno angažovanje. Savremeno društvo se suočava sa izazovima i pitanjima čiji se odgovori nalaze u socijalnom radu. Zajednica i država razvijaju nove mehanizme za rešavanje društvenih problema, a njihov deo su često i socijalni radnici.

Koje su to pojave u društvu koje zahtevaju angažovanje socijalniih radnika?

Socijalna isključenost i siromaštvo, starenje stanovništva, nasilje, zanemarivanje dece, asocijalno ponašanje mladih – samo su neke pojave kojima se bave socijalni radnici. Takođe, socijalni radnici su neizostavni deo podrške pojedincima i porodicama da prevaziđu probleme i unaprede kvalitet svog života. Socijalni rad spada u tzv. “pomažuće profesije”, pa zajednica ima stalne potrebe za angažovanjem socijanih radnika. Zašto? Zato što u svakom društvu postoje pojedinci i grupe kojima je potrebna pomoć i podrška socijalnih radnika. Socijalni radnici su potrebni u Srbiji, jednako kao i u svakoj drugoj državi.

Gde se sve socijalni radnici mogu angažovati?

Pored uobičajenog zapošljavanja socijalnih radnika u centrima za socijalni rad i drugim ustanovama socjalne zaštite, pored njihovog angažovanja u školama i zdravstvenim ustanovama, ministarstvima i opštinskim službama, potreba za socijalnim radnicima postoji i u civilnom sektoru.

Šta je civilni sektor?

Savremeno društvo se sve više oslanja na civilni sektor. To su pre svega brojne nevladine organizacije, ili kako se još zovu – udruženja građana. Danas su nevladine organizacije mnogo prisutnije u unapređenju društvenog života i rešavanju društvenih problema. One su saradnici i partneri državnih organa. Nevladine organzacije su angažovane na različitim poljima društvenosti, a jedno od njih je socijalna zaštita i socijalni rad. Pomažu čitavoj zajednici, ali i državnim institucijama u unapređenju položaja marginalizovanih grupa i pojedinaca.

Šta socijalni radnici mogu da rade u civilnom sektoru?

Nevladine organizacije se bave veoma različitim društvenim pojavama u kojima su im potrebni socijalni radnici. Nevladine organizacije koje se bave, na primer, unapređenjem socijalnih usluga osobama sa invaliditetom, starijim osobama, deci bez roditeljskog staranja, mladima koji imaju probleme u društvenom ponašanju, itd. – imaju potrebe za socijalnim radnicima. Socijalni radnici učestvuju u razvoju različitih usluga i programa namenjenih ugroženim građanima. Oni to rade u nevladinom sektoru, u saradnji sa svojim koleginicama i kolegama u centrima za socijani rad i drugim službama.

Takođe, socijalni radnici koji se angažuju u nevladinom sektoru mogu uticati na krupnije promene u sistemu socijalne zaštite, u okviru različitih projekata koje danas često finansijski podržavaju međunarodne i naddržavne organizacije, na primer različite agencije Ujedinjenih nacija (UNICEF, UNDP, itd.), Evropska unija, Savet Evrope…

Socijalni rad u civilnom sektoru danas je zastupljeniji nego što je to bio pre deceniju ili dve. Sve govori da će u budućnosti to biti još i više.

Vidite li svoje mesto u tome?