Srbija: najmanje tržište digitalnog oglašavanja, ali sa najvećim rastom u Evropi

By 05.07.2018Blog

BLOG

konferencija Digital Day 2018, studentkinja Una Barišić sa digitalnog marketinga na FMK

Srbija: najmanje tržište digitalnog oglašavanja, ali sa najvećim rastom u Evropi

Jedna od najznačajnijih konferencija u regionu u oblasti digitalnog oglašavanja, Digital Day 2018 održala se 8. i 9. maja, osmi put u Beogradu. Fokus konferencije je na digitalnom i interaktivnom oglašavanju, sa posebnim akcentom na prenošenje svetskih trendova i odavanje priznanja domaćim digitalnim kampanjama. Organizator konferencije je IAB Srbija, deo globalne IAB mreže i članica IAB Europe, strukovnog udruženja koje se bavi pružanjem aktivne podrške tržištu digitalnog oglašavanja kroz pružanje istraživačkog i edukativnog sadržaja, obuke, kao i omogućavanje veće transparentnosti razvoju lokalnog digitalnog i interaktivnog marketinga u Srbiji.

Osim vrhunskih inostranih predavača poput Ane Anđelić, Chapina Clarka i Johanna Wrede-a, trenutno aktuelnih tema i diskusija, konferencija Digital Day sa sobom donosi i odgovore na mnoga pitanja koja se javljaju u oglašivačkoj industriji:

  • Gde je Srbija u odnosu na Evropu i svet po ulaganju u digitalno oglašavanje?
  • Koje su oblasti oglašavanja najviše porasle u poređenju sa prethodnom godinom?
  • Gde Srbija prednjači, a gde zaostaje naspram razvijenih digitalnih tržišta?

Današnja stvarnost je da je oglašavanje putem digitalnih medija i kanala u velikoj meri zamenilo tradicionalne vidove reklamiranja, te da je taj rast veći iz dana u dan, ali i da je ovaj trend do Srbije stigao nešto kasnije u odnosu na vodeća tržišta po obimu oglašavanja, elektronske trgovine i digitalizacije. AdEx istraživanje koje objavljuje IAB na konferenciji Digital Day, daje odgovore na postavljena pitanja.

Šta je AdEx?

AdEx, skraćeno od advertising expenditure, predstavlja prikaz referentnih podataka o veličini i obimu tržišta digitalnog oglašavanja na globalnom nivou, koji svake godine predstavlja IAB –  Interactive Adertising Bureau. Prvi podaci dobijeni su 1996. godine za tržište SAD, dok se za naš kontinent ovi podaci prikazuju od 2006. godine. Na srpskom tržištu, podaci su prvi put predstavljeni 2011. godine, upravo na konferenciji Digital Day. Od tada, stručni tim nacionalnog IAB-a ovaj projekat predstavlja svake godine.

Cilj AdEx-a je prikaz stanja ulaganja u tržište digitalnog oglašavanja, odnosno određivanje stope rasta po određenim kategorijama. Dok se izveštaj IAB Europe bavi poređenjem zemalja učesnica u istraživanju i prikazom podataka vezanih za ukupna ulaganja, lokalni izveštaj posmatra rast srpskog tržišta i stanje kada su u pitanju određene oblasti poput mobilnog, video ili display oglašavanja.

Digitalno oglašavanje i Srbija – gde smo sada?

Srbija u prethodnim godinama beleži konstantan rast ulaganja u digitalno oglašavanje, te nije čudno što je i ove godine oglašavanje u odnosu na prethodnu godinu poraslo za čak 25,2% ili na iznos od preko 29 miliona evra. Ovaj procenat je ujedno i najviši u odnosu na prethodne godine, npr. prošle godine AdEx je iznosio 17,6%.

Ukoliko posmatramo porast ulaganja u digitalne medije po oblastima, najveći rast investicija (u poređenju sa prethodnom godinom) i dalje beleži mobilno oglašavanja sa 98%, odnosno 13 miliona evra. 3,53 miliona evra iznosi ulaganje u video oglašavanje, računajući i YouTube platformu. U ovoj oblasti zabeležen je rast od 44% u odnosu na 2016. godinu. Oglašavanje na društvenim mrežama takođe beleži rast, i to od 42%. Istraživanjem su obuhvaćene Facebook, Twitter i LinkedIn reklame, kao i oglašavanje na Viberu, te je ukupno ulaganje u sve ove kanale iznosilo 5,6 miliona evra. Ulaganje u veb-banere (display) generalno i dalje čini najveći deo vrednosti oglasnog tržišta; display oglašavanje na domaćem tržištu beleži rast od 6,1%. Upravo ovaj vid oglašavanja daje i najveći doprinos ukupnoj vrednosti tržišta oglašavanja sa 42%. Kako smo na Digital Day-u i mogli da saznamo, novi IAB standardi koji se odnose na display oglašavanje uticali su i na lokalni display. Uvedene su fleksibilne dimenzije oglasa, koje su omogućile autorima da jednim rešenjem pokriju različite rezolucije; predstavljena su nova oglasna rešenja poput virtuelne realnosti, emoji-a i chatbot-a, kao i novi principi, po kojima oglasi moraju biti laki za učitavanje, sigurni, nenametljivi, ali i da podržavaju AdChoices.

Sve to, zajedno sa trendom povećane upotrebe Ad Blockera, dovelo je potrebe za ponovnim prilagođavanjem, pa samim tim i do promene na lokalnom display tržištu.

E-bilteni (newsletter), partnerski (affiliate) marketing  i SEO (search engine optimization) su vidovi oglašavanja koji su u Srbiji i dalje najmanje zastupljeni, a upravo tu može doći do većeg porasta u narednom periodu.

Poređenje: srpsko i evropsko tržište digitalnog oglašavanja

U evropskom AdEx izveštaju, koji meri digitalno oglašavanje iz 27 zemalja starog kontinenta, nailazimo na neke afirmativne rezultate, ali i one koje bi zahtevale pozornost domaćih agencija i oglašivača. Naime, Srbija se našla čak na drugom mestu po porastu ukupnog ulaganja u tržište digitalnog oglašavanja. Sa druge strane nalazimo se na poslednjem, 27. mestu po obimu ulaganja u digitalno oglašavanje. Umesto da nas ova činjenica obeshrabri, smatram da se ipak treba koncentrisati na prvu brojku – krupnim koracima grabimo za ostatkom Evrope, te se može očekivati i pomeranje sa dna lestvice u narednoj godini.

Adex Europe 2017, porast ulaganja u tržište digitalnog oglašavanja

Očekuje se da će video display oglašavanje preuzeti značajniju ulogu u narednom periodu na evropskom tržištu. U Srbiji se taj udeo još uvek nalazi na skromnih 16,2%, dok u Evropi čini četvrtinu ukupnog display oglašavanja.

vrednost tržišta digitalnog oglašavanja u Srbiji, digitalni marketing na FMK

Kada smo kod trendova, ukoliko detaljnije pogledamo podatke iz AdEx izveštaja, primećuje se da kada su u pitanju najuticajnije oblasti ne odstupamo mnogo od jačih tržišta – konkretno mobilno, video i oglašavanje na društvenim mrežama vode u odnosu na ostale formate, u Srbiji, Evropi i u Americi.

Gde leži prilika za Srbiju na evropskom tržištu digitalnog oglašavanja?

Porast ulaganja u digitalno oglašavanje u Srbiji je i više nego očigledan, te je logičan sled da će nastaviti sa rastom i ubuduće. Ukoliko se dosadašnji trend zadrži, u narednoj godini možemo očekivati povećanje ulaganja u tržište digitalnog oglašavanja u iznosu od preko 10 miliona evra (ukupno preko 40 miliona evra).

Pa ipak, ni tada nećemo biti u vrhu evropskog tržišta, ali uzimajući u obzir mnogobrojne faktore, poput ukupne veličine tržišta, stepena digitalizacije, zastupljenosti e-trgovine, ograničenja m-trgovine, te činjenice da tradicionalni marketing u mnogim sektorima i dalje preovladava, za Srbiju bi pomeranje ka sredini lestvice po obimu digitalnog oglašavanja bilo veliki uspeh.

Nakon učešća na konferenciji kroz perspektivu organizacije celog projekta, ali i kao student druge godine digitalnog marketinga na Fakultetu za medije i komunikacije, te na osnovu samog istraživanja procenjujem da e-bilteni (newsletter) kao vid reklamiranja imaju veliku perspektivu u nastupajućem periodu. Osim toga, verujem da će se video oglašavanje naći na još boljoj poziciji, dok će mobilno i oglašavanje na društvenim mrežama držati prve redove kao i do sada.

O autorki:

Una Barišić, školski primer milenijalca. Rođena je u Beogradu i pasionirano studira digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikacije. Uporedo sa studijima, iza sebe već ima 10 meseci radnog iskustva stečenog u digitalnim agencijama i u strukovnom udruženju IAB Serbia.