DIGITALNE UMETNOSTI

Povezivanjem umetnosti, dizajna, humanistike i novih tehnologija, Departman za digitalne umetnosti neguje jedinstven transdisciplinarni obrazovni pristup, koji studente osnovnih i master studija priprema za uspešan i posvećen stvaralački rad u oblastima vizuelnih komunikacija, filma, fotografije i dizajna zvuka.

Savremenom digitalnom društvu nedostaju autentični i promišljeni digitalni stvaraoci – grafički dizajneri, filmski autori, istraživači, dizajneri igara, zvuka i interakcija, fotografi i programeri – sposobni da zamišljaju, sagledaju i oblikuju nove stvari i nove stvarnosti. Kao odgovor na to, Departman za digitalne umetnosti osmislio je programe osnovnih i master studija, koji studente pripremaju za stvaralački i istraživački rad u oblastima digitalnih umetnosti, kao što su grafički dizajn, dokumentarni, animirani i igrani film, dizajn zvuka, kreativno kodiranje, digitalna produkcija, vizuelizacija podataka, dokumentarna i umetnička fotografija, primenjena muzika, 3D modelovanje i animacija, dizajn publikacija i dizajn društvenih i video igara. Programe je osmislio tim posvećenih, ostvarenih, mladih i iskusnih profesora, umetnika, dizajnera, praktičara i teoretičara. Programi nastoje da pruže studentima specijalistička znanja, praktične veštine, teorijsko razumevanje, kritičke sposobnosti, kao i samopouzdanje za uspešnu i autentičnu karijeru digitalnih umetnika.

Departman za digitalne umetnosti obezbeđuje:
  • podsticajno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije, koje, za razliku od tradicionalnog akademskog pristupa, podstiče saradnju među naučnim i umetničkim disciplinama, od psihologije do dizajna interfejsa, od kritičkih studija politike do filmske produkcije, od digitalnog marketinga do 3D animacije;
  • kurikulume koji, pažljivim balansom između obaveznih i izbornih predmeta, studentima omogućuju kreaciju vlastitih užih usmerenja, koja su prilagođena potrebama, talentima i osobenostima svakog pojedinačnog studenta;
  • profesore i saradnike, koji neguju svakodnevni zajednički rad sa studentima na konkretnim projektima, poput izložbi, knjiga, časopisa, filmova, Internet sajtova i video igara;
  • kabinete i studije sa kvalitetnom opremom, koja odgovara zahtevima savremene digitalne produkcije, od kamera i fotoaparata do računarskog hardvera i softvera;
  • redovne vanastavne aktivnosti, koje studentima omogućuju umreženost i aktivno učešće u kulturnom životu Beograda, Srbije i regiona; u aktivnosti spadaju organizovanje izložbi, zajedničke posete galerijama, muzejima i bioskopima, vođenja kroz izložbe, organizacija festivala i konferencija, kao i odlasci na srodne konferencije u drugim gradovima u Srbiji i regionu.

Na kraju svake školske godine, Departman za digitalne umetnosti postavlja godišnju izložbu izabranih radova studenata osnovnih i master studija. Takođe, profesori, saradnici i studenti Departmana organizuju konferenciju (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik, vode i uređuju studentski časopis za umetnost i komunikacije Propeler i aktivno učestvuju u nacionalnim i regionalnim konferencijama i festivalima, kao što su Plan DFluid, itd.

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za digitalne umetnosti
Karađorđeva 65, Beograd
060/2626 474
011/2626 474
digitalneumetnosti@fmk.edu.rs
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.