Master studije:
Digitalne umetnosti

Uvidom u specifičnosti savremenog umreženog sveta, master program Digitalne umetnosti studentima pruža mogućnost da prošire okvire svojih struka, ovladaju jezicima novih medija i povežu umetnička i naučna znanja, kako bi postali uspešniji umetnici, dizajneri, istraživači i autori.

 
 
 

Master program Digitalne umetnosti je transdisciplinarni umetnički master program koji omogućuje unapređivanje kreativnog delovanja i kritičkog mišljenja u oblastima vizuelne umetnosti, fotografije, filma, dizajna, zvuka i dizajna igara. U okviru programa predviđena je realizacija projekata koji kombinuju različite medije, interaktivne i digitalne tehnologije, kako u galerijskom tako i u virtuelnom prostoru. Program povezuje umetničke i praktične veštine sa teorijskim znanjima kroz realizaciju individualnih i timskih umetničko-istraživačkih projekata. Baziran na metodologiji digitalne humanistike, program omogućuje budućim polaznicima upoznavanje sa digitalnim alatima i algoritamskim pristupom u umetnosti i istraživačkom radu. Kroz predavanja, praktičnu nastavu, kao i grupni, individualni i mentorski rad, polaznici stiču znanja, sposobnosti i kompetencije za samostalno i grupno umetničko delovanje korišćenjem digitalne tehnologije. Završni master rad predstavlja umetničko-istraživački projekat koji se realizuje uz mentorsku superviziju i zadovoljava uslove za izlaganje. Na ovaj način, program nastoji da pripremi studente za uspešan stvaralački rad u oblasti digitalnih medija i umetnosti.

Upis

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu. Prijemni ispit čini razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Kursevi

Izabrani kursevi
Kreativne strategije
više o kursu
Kontekstualne umetničke prakse
više o kursu
Vizuelizacija podataka
više o kursu
Dizajn video igara
više o kursu
Programiranje za neprogramere
više o kursu

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jovan Čekić
više o predavaču

Prof. dr Angelina Milosavljević
više o predavaču

Prof. dr Maja Stanković
više o predavaču

Prof. um. Velibor Hajduković
više o predavaču

Doc. dr Oleg Jeknić
više o predavaču

Doc. dr Uroš Krčadinac
više o predavaču

Snežana Penev
više o predavaču

Doc. um Vuk Ršumović
više o predavaču

Prof. um. Borut Vild
više o predavaču

Prof. dr Nataša Teofilović
više o predavaču

Doc. um. Dragan Pavlović
više o predavaču

Doc. um. Goranka Matić
više o predavaču

Doc. dr Đorđe Baljozović
više o predavaču

Doc. dr Jakov Munižaba
više o predavaču

Doc. um. Vladimir Perišić
više o predavaču

Boško Prostran
više o predavaču

Prof. um. Isidora Nikolić
više o predavaču

Prof. dr Žarko Cvejić
više o predavaču

Prof. dr Predrag Terzić
više o predavaču

Doc. um. Rajko Petrović
više o predavaču

Doc. dr Nemanja Mitrović
više o predavaču

Doc. um. Sabolč Tolnai
više o predavaču

Jelena Maksimović
više o predavaču

Milena Đorđević
više o predavaču

Alumni

Ivana Radmanovac, dizajner | RTS
instagram.com/rdmnvc

Senja Vild, fotograf | Buro 24
@senjamafn

Miloš Ćosović, dizajner | Pioniri Communications, Istraživačka stanica Petnica
@vitamin_desko

Kontakt

MS: Digitalne umetnosti
Departman za digitalne umetnosti
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
fmk@singidunum.ac.rs