Master studije: Digitalne umetnosti

Novi umetnički master program Digitalne umetnosti

Umetnički master program Digitalne umetnosti je eksperimentalni, transmedijski i istraživački program, koji povezuje savremene umetničke prakse, aktuelnu teoriju i istraživanja u umetnosti. Koncipiran je tako da polaznici i polaznice mogu da unaprede svoje poznavanje digitalnih tehnologija u oblasti vizuelnih komunikacija, filma, fotografije, zvuka i novih medija, kombinuju tradicionalne tehnike sa digitalnim medijima i realizuju umetnička istraživanja.

master digitalne umetnosti fmk

Sveobuhvatna transformacija znanja, društva i kulture u digitalnom dobu na početku 21. veka uslovila je potrebu za novim načinima izražavanja, mišljenja, prenošenja znanja. Digitalna kultura prevazišla je tradicionalne granice između umetnosti, tehnologija, dizajna, teorije i nauke. Umesto podela, otvorile su se mogućnosti za uvođenje hibridnih pristupa kombinovanjem različitih oblasti i načina izražavanja.

Program je namenjen svima koji imaju za cilj razvijanje kreativnih načina izražavanja, kritičkog mišljenja, kontekstualne senzibilnosti i eksperimentisanje sa različitim hibridnim pristupima kao što su subverzivni dizajn, vizuelizacija, napredne tehnike digitalnog vajanja i 3D animacije, programiranje kao umetnička strategija, video umetnost, instalacije, rad u interaktivnom okruženju, fotografska istraživanja, kombinovanje realnog, pridodatog i virtuelnog prostora, povezivanje savremene teorije i ekranskih slika, kao i avangardnog iskustva i posthumanog mišljenja.

Kroz predavanja, praktičnu nastavu, istraživački, grupni, individualni i mentorski rad polaznici i polaznice stiču znanja, sposobnosti i kompetencije za samostalno i grupno umetničko delovanje i istraživanje u digitalnom okruženju. Završni master rad je umetničko-istraživački projekat koji se realizuje uz mentorsku superviziju i zadovoljava uslove za izlaganjem u profesionalnim uslovima i deo je budućeg portfolija svakog polaznika.

Nakon završetka studija stiče se zvanje master digitalni umetnik.

Kontakt

MS: Digitalne umetnosti
Departman za digitalne umetnosti
Karađorđeva 65, Beograd
060/2626 474
069/2626 474
+381 11 2626 474
digitalneumetnosti@fmk.edu.rs

fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.