Master studije:
Kreativno mišljenje i subverzivne strategije

Uvidom u specifičnosti savremenog umreženog sveta, master program Kreativno mišljenje i subverzivne strategije studentima pruža mogućnost da prošire okvire svojih struka, ovladaju jezicima novih medija i povežu umetnička i naučna znanja, kako bi postali uspešniji umetnici, dizajneri, istraživači i autori.

Master program Kreativno mišljenje i subverzivne strategije je transdisciplinarni umetnički master program koji omogućuje unapređivanje kreativnog delovanja i kritičkog mišljenja u oblastima vizuelne umetnosti, dizajna, fotografije, filma, dizajna zvuka. U okviru programa predviđena je realizacija projekata koji kombinuju različite medije, interaktivne i digitalne tehnologije, kako u galerijskom tako i u virtuelnom prostoru. Program povezuje umetničke i praktične veštine sa teorijskim znanjima kroz realizaciju individualnih i timskih umetničko-istraživačkih projekata. Baziran na metodologiji digitalne humanistike, program omogućuje budućim polaznicima upoznavanje sa digitalnim alatima i algoritamskim pristupom u umetnosti i istraživačkom radu. Kroz predavanja, praktičnu nastavu, kao i grupni, individualni i mentorski rad, polaznici stiču znanja, sposobnosti i kompetencije za samostalno i grupno umetničko delovanje korišćenjem digitalne tehnologije. Završni master rad predstavlja umetničko-istraživački projekat koji se realizuje uz mentorsku superviziju i zadovoljava uslove za izlaganje. Na ovaj način, program nastoji da pripremi studente za uspešan stvaralački rad u oblasti digitalnih medija i umetnosti. Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Master umetnik digitalnih medija.

Upis

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu. Prijemni ispit čini razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Kursevi

Izabrani kursevi
Kreativne strategije
Kontekstualne kulturalne i umetničke prakse
Interaktivne instalacije
Film u kontekstu savremene kulture
Programiranje za neprogramere
Subverzivni dizajn i pojedinac
Startap i preduzetništvo: kreativne komunikacije
Vizuelizacija podataka
Alternativne ekonomije u kulturi i umetnosti

Profesori

Prof. dr Jovan Čekić
više o predavaču

Prof. dr Angelina Milosavljević
više o predavaču

Prof. dr Nataša Teofilović
više o predavaču

Prof. dr Sandra Nešić
više o predavaču

Prof. dr Miško Šuvaković
više o predavaču

Prof. dr Predrag Terzić
više o predavaču

Prof. dr Isidora Nikolić
više o predavaču

Doc. dr Goran Tomka
više o predavaču

Prof. um. Borut Vild
više o predavaču

Prof. dr Maja Stanković
više o predavaču

Prof. dr Dragana Stojanović
više o predavaču

Doc. dr Uroš Krčadinac
više o predavaču

Doc. um. Bojan Vuletić

Kontakt

MS: Kreativne industrije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
fmk@singidunum.ac.rs