Master studije:
Kreativne komunikacije –
Mediji, umetnost i nove tehnologije

Interdisciplinarni master program koji omogućava unapređivanje kreativnog delovanja i kritičkog mišljenja u oblasti kreativnih industrija.

Specifičnost ovog programa je povezivanje praktičnih veština sa teorijskim znanjima kao sastavnim delom umetničkog, medijskog i kulturnog delovanja, istraživanje kontekstualnih okvira kao što su javni prostori, društvene mreže i online platforme – od kreativne ekonomije, preko startapa i preduzetništva, do novih biznis modela u kreativnim industrijama.

Upis

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu. Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Kursevi

Izabrani kursevi:
Kreativne industrije: globalna komparativna analiza
Startap i preduzetništvo
Dizajn i vizuelne komunikacije
Legalni okviri kreativnih industrija
Novi biznis modeli u kreativnim industrijama
Film kao kreativna industrija

Profesori

Prof. dr Miško Šuvaković
više o predavaču

Prof. dr Tatjana Rosić
više o predavaču

Prof. dr Žarko Cvejić
više o predavaču

Prof. dr Dragana Stojanović
više o predavaču

Doc. dr Luka Bešlagić
više o predavaču

Snežana Penev
više o predavaču

Prof. dr Jovan Čekić
više o predavaču

Prof. um. Borut Vild
više o predavaču

Prof. dr Sandra Nešić
više o predavaču

Doc. dr Oleg Jeknić
više o predavaču

Doc. dr Uroš Krčadinac
više o predavaču

Doc. dr Jakov Munižaba
više o predavaču

Prof. dr Maja Stanković
više o predavaču

Prof. dr Nataša Teofilović
više o predavaču

Doc. dr Janko Međedović
više o predavaču

Prof. dr Andrija Filipović
više o predavaču

Voja Žanetić
više o predavaču

Lazar Džamić
više o predavaču

Kontakt

MS: Kreativne industrije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
fmk@singidunum.ac.rs