Master studije: Mediji, umetnost i nove tehnologije

Interdisciplinarni master program koji omogućava unapređivanje kreativnog delovanja i kritičkog mišljenja u oblastima vizuelne umetnosti, fotografije, filma, dizajna, zvuka i dizajna igara.

Specifičnost ovog programa je povezivanje praktičnih veština sa teorijskim znanjima kao sastavnim delom umetničkog, medijskog i kulturnog delovanja, istraživanje kontekstualnih okvira kao što su javni prostori, društvene mreže i online platforme, ali i upoznavanje sa digitalnim alatima za istraživanje u umetnosti poput vizuelizacije podataka, upotrebe softvera za istraživanje i programiranja kao postupka u realizaciji umetničkog rada.

Zašto FMK?
  • Kurikulumi, pažljivim balansom između obaveznih i izbornih predmeta, omogućuju studentima da kreiraju uža usmerenja prilagođena potrebama, talentima i osobenostima svakog pojedinca.
  • Profesori, saradnici i studenti svakodnevno rade zajedno na konkretnim projektima, organizuju različite događaje, razvijaju kreativne timove i simuliraju rad marketinških agencija.
  • Nastava u kabinetima i studijima sa kvalitetnom opremom odgovara zahtevima savremene digitalne produkcije, od kamera i fotoaparata do računarskog hardvera i softvera.
  • Stimulativno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije podstiče saradnju među različitim profesionalnim, naučnim i umetničkim disciplinama.
  • Organizovane vannastavne aktivnosti studentima omogućavaju umreženost i aktivno učešće u medijskom i kulturnom životu Beograda, Srbije i regiona.

Upis

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu. Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Kursevi

Neki od kurseva koje ćete slušati na ovom departmanu su
Kreativne strategije
više o kursu
Dizajn publikacija
više o kursu
Vizuelizacija podataka
više o kursu
Interaktivni kompozit
više o kursu
Kontekstualne umetničke prakse
više o kursu

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jovan Čekić
više o predavaču

Prof. dr Angelina Milosavljević
više o predavaču

Prof. dr Maja Stanković
više o predavaču

Prof. um. Velibor Hajduković
više o predavaču

Doc. dr Oleg Jeknić
više o predavaču

Doc. dr Uroš Krčadinac
više o predavaču

Prof. um. Borut Vild
više o predavaču

Prof. dr Nataša Teofilović
više o predavaču

Doc. um. Dragan Pavlović
više o predavaču

Doc. um. Goranka Matić
više o predavaču

Doc. dr Đorđe Baljozović
više o predavaču

Prof. um. Isidora Nikolić
više o predavaču

Prof. dr Žarko Cvejić
više o predavaču

Prof. dr Predrag Terzić
više o predavaču

Doc. um. Rajko Petrović
više o predavaču

Doc. dr Nemanja Mitrović
više o predavaču

Doc. dr Jakov Munižaba
više o predavaču

Kontakt

MS: Mediji, umetnost i nove tehnologije
Departman za digitalne umetnosti
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
fmk@singidunum.ac.rs