Doktorske akademske studije: Savremene umetničke i filmske prakse

Nove umetničke doktorske studije su istraživački, interdisciplinarni i eksperimentalni program, koji povezuje savremene umetničke prakse, film, aktuelnu teoriju i istraživanja u umetnosti. Koncipiran je tako da polaznici i polaznice mogu da unaprede svoje poznavanje digitalnih tehnologija u oblasti filma, vizuelnih komunikacija, fotografije, zvuka i novih medija, kombinuju tradicionalne tehnike sa digitalnim medijima i realizuju umetnička istraživanja.

klinička psihologijaProgram je namenjen svima koji imaju za cilj da prošire svoj umetnički i profesionalni potencijal u domenu umetnosti, filma i humanističkih praksi i razviju kreativne načine izražavanja i kritičkog mišljenja. Cilj programa je da omogući polaznicima da uz pomoć predavača, timski i mentorski rad, svoju ideju postave i razvijaju kroz istraživački i kreativno-produkcioni proces, čiji je krajnji ishod autorski rad – doktorski umetnički projekat.

Kurikulum je koncipiran tako da su u njegovom fokusu film i savremene umetničke prakse, koje pružaju širi uvid u vizuelno iskustvo, rad sa vizuelnim i mišljenje u vizuelnom. Digitalna kultura prevazišla je tradicionalne granice između umetnosti, tehnologija i teorije, kao i granice između različitih umetničkih disciplina, medija i žanrova. Umesto podela, otvorile su se mogućnosti za uvođenje hibridnih pristupa kombinovanjem različitih oblasti i načina izražavanja.

Svrha programa je sticanje praktičnih veština i znanja iz domena kreacije i produkcije audiovizuelnih sadržaja, kao i sticanje specifičnih stručnih kompetencija koja omogućavaju da se nakon završenih studija studenti profesionalno bave istraživanjima u oblasti umetnosti, da budu autori filmova, reditelji, producenti, kreativni producenti (showrunner), scenaristi, urednici filmskog i umetničkog programa, programski direktori, kreativni direktori, skript konsultanti, edukatori u oblasti kreiranja audiovizuelnih sadržaja. Po završetku programa, studenti će biti osposobljeni za samostalan i timski rad na realizaciji jedinstvenih umetničkih projekata – u nezavisnim i institucionalnim umetničkim, filmskim i TV kućama, produkcijskim kućama, javnom nacionalnom servisu, međunarodnim medijskim kućama i drugim organizacijama koje se bave savremenom umetnošću i filmskom industrijom u zemlji i inostranstvu.

Nastava je organizovana u šest semestara tokom tri akademske godine. Završetkom studija stiče se 180 ESPB, a odbranjenom doktorskom disertacijom zvanje Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti.

Kontakt

DS: Savremene umetničke i filmske prakse
Departman za digitalne umetnosti
Karađorđeva 65, Beograd
011/2626 474
060/2626 474
+381 11 2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.