Doktorske akademske studije: Savremene filmske prakse

Program doktorskih akademskih studija umetnosti „Savremene filmske prakse“ spaja individualne kreacije i originalna umetnička istraživanja u kreiranju filmskih sadržaja. Program je specijalno osmišljen za scenariste, reditelje, producente, ali i druge autore koji se bave filmom i audiovizuelnim stvaralaštvom.

klinička psihologijaProgram ima jedinstven pristup negovanja i razvoja talenata sa posebnim akcentom na njihovo obučavanje za uspešno planiranje sopstvene karijere kao kreatora originalnih filmskih ostvarenja. Cilj programa je da studenti u potpunosti ovladaju kreativno-produkcionim procesom savremenog filma i da, kroz sopstveni doktorski umetnički projekat, uspešno realizuju određenu autorsku ideju.

Nastava je organizovana u 6 semestara tokom 3 školske godine. Završetkom studija stiče se 180 ESPB, a odbranjenom doktorskom disertacijom zvanje Doktor nauka – dramske i audiovizuelne umetnosti.

Svrha programa je sticanje praktičnih veština i znanja iz domena kreacije i produkcije audiovizuelnih sadržaja, kao i sticanje specifičnih stručnih kompetencija koja omogućavaju da se nakon završenih studija studenti profesionalno bave istraživanjima u oblasti umetnosti, da budu autori filmova, reditelji, producenti, kreativni producenti (showrunner), scenaristi, urednici filmskog programa, programski direktori, kreativni direktori, skript konsultanti, profesionalni treneri, edukatori u oblasti kreiranja audiovizuelnih sadržaja. Po završetku programa, studenti će biti osposobljeni za samostalan i timski rad na realizaciji jedinstvenih umetničkih projekata – u nezavisnim i institucionalnim filmskim i TV telima, produkcijskim kućama, javnom nacionalnom servisu, međunarodnim medijskim kućama i drugim organizacijama koje aktivno razvijaju filmsku industriju u zemlji i inostranstvu.

Kontakt

DS: Savremene filmske prakse
Departman za digitalne umetnosti
Karađorđeva 65, Beograd
060/2626 474
069/2626 474
+381 11 2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.