Master studije:
TV serije: kreativni proces

Novi master program na FMK je osmišljen tako da omogući sticanje praktičnih veština i teorijskih znanja iz domena kreacije i produkcije visokokvalitetnih audiovizuelnih sadržaja za televiziju kao i sticanje specifičnih stručnih znanja koja omogućavaju da se nakon završenih studija student profesionalno bavi poslovima iz širokog raspona zanimanja, kao što su: kreator TV serija, producent, kreativni producent (showrunner), scenarista, urednik TV programa, programski direktor, kreativni direktor, skript konsultant, naučni istraživač i profesionalni trener edukator iz oblasti kreacije televizijskih serija.

Upoznaj predavače na master programu TV serije: kreativni proces svakog četvrtka od 17h putem Skype linka.

Jednogodišnje master akademske studije namenjene su scenaristima, emiterima i producentima koji se bave audiovizuelnim stvaralaštvom i regionalnog je karaktera, kao jedini takav master program na ovim prostorima. Predavači na programu su vrhunski regionalni eksperti iz domena televizijskih dramskih programa, a mentori programa su Dragan Bjelogrlić i Vuk Ršumović. Cilj programa je unapređenje znanja i profesionalnih veština kada je u pitanju proces rada, kreativna saradnja i osmišljavanje dramskih sadržaja sa velikim međunarodnim potencijalom.

Nastavu na master programu čine predavanja, grupne kreativne seanse, vežbe, konsultacije, studijsko-istraživački rad, prezentacije studenata, radionice, projekcije, predavanja gostujućih stručnjaka sa praktičnim iskustvom u datoj oblasti i diskusije sa studentima. Studentkinje i studenti, kroz mentorski sistem rada, razvijaju samostalni, originalni televizijski projekat koji je ujedno i njihov master rad.

Proizvodnja TV serija master na FMK
Proizvodnja TV serija master na FMK

Sa novim izazovima koje 21. vek – sa svojim novim tehnologijama i sredstvima komunikacije, promenama u trendovima i tendencijama audiovizuelne industrije – postavlja pred autore i kreativne producente, cilj nam je da ojačamo profesionalnu osposobljenost u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti u Srbiji, uz razvijanje kulture istraživanja i stalnog usavršavanja u oblastima kreativnog pisanja i kreativne produkcije i uz saznanja o najboljim svetskim profesionalnim praksama u ovoj oblasti.

Upis

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu. Na prijemni ispit ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Kursevi

Neki od kurseva i radionica koje ćete pohađati na ovom programu su:
Ton, žanr i stil
Dramski lik (character workshop)
Vođenje kreativnog tima
Writers’ room approach
Sitcom
Razvoj televizijskih non-fiction formata
Analize serija
Pisac-producent
Rad sa rediteljem
Terapijska role play seansa
Teaser/trailer workshop
Pitching and presentation workshop

Profesori

MENTORI PROGRAMA

Prof. um Dragan Bjelogrlić
više o predavaču

Prof. um. Vuk Ršumović
više o predavaču

Rajko Petrović
više o predavaču

Maja Stanković
više o predavaču

Rade Pantić
više o predavaču

Snežana Penev
više o predavaču

Jovan Čekić
više o predavaču

Luka Bešlagić
više o predavaču

Ivana Miković

Jelena Maksimović
više o predavaču

Uroš Krčadinac
više o predavaču

Tamara Krcunović

Gostujući predavači

Tanja Ilić
Dušan Bulić
Gabor Krigler
Michaela Sabo
Giacomo Durzi
Hajdana Baletić
Nebojša Taraba

Kontakt

MS: TV serije – kreativni proces
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 262 6474
fmk@singidunum.ac.rs