Doktorske studije

Studijski programi na doktorskim akademskim studijama traju šest semestara tokom tri školske godine, na kojima se stiče 180 ESPB kredita. Po završetku studija, studenti stiču zvanja “Doktor nauka – umetnost i mediji” ili “Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti”.

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Transdisciplinarne studije savremenih umetnosti i medija

+381641326584 dr Aleksa Milanović, koordinator Departmana za humanistiku i teoriju umetnosti i medija
+381607327622 dr Miodrag Šuvaković, rukovodilac Departmana za humanistiku i teoriju umetnosti i medija

Otvoreni ekran za sve kandidate zainteresovane za upis na doktorske studije transdisciplinarnih umetnosti i medija održavaju se sredom od 16 do 17 časova putem Google meet platforme – link za pristup otvorenom ekranu.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.