Doktorske studije

Studijski programi na doktorskim akademskim studijama traju šest semestara tokom tri školske godine, na kojima se stiče 180 ESPB kredita. Po završetku studija, studenti stiču zvanja “Doktor nauka – umetnost i mediji” ili “Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti”.

Kontakt
Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
060/2626 474
069/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.