Master studije

Studijski program na master akademskim studijama traje dva/tri semestra, odnosno četiri semestra (3+1), na kojima se stiče 60 ESPB odnosno 120 ESPB kredita, u zavisnosti od broja kredita koje su studenti stekli tokom osnovnih studija. Po završetku studija, studenti stiču zvanje “master”.

Otvoreni ekran za sve kandidate i kandidatkinje zainteresovane za upis na master studije održava se subotom od 11 časova putem Google meet platforme. Prijavite se klikom na link i vidimo se online!

Kontakt
Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
060/2626 474
011/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.