MBA program: Preduzetništvo nove generacije

Upravo zato što je MBA Preduzetništvo nove generacije prvi u potpunosti online program na Fakultetu za medije i komunikacije, prijave su uvek otvorene, a nova grupa polaznika kreće sa nastavom svakog trećeg ponedeljka u mesecu.

U svetu u kojem preduzetništvo sve više dobija na značaju, ovaj multidisciplinarni MBA program donosi kurseve iz oblasti dizajniranja biznisa, strategije, platformskog poslovanja i eko-sistema, korisničkog iskustva, finansija, marketinga i novih tehnologija.

ZAŠTO OVAJ PROGRAM?

Poslovna dinamika je u poslednjih dvadesetak godina na svet donela neke od danas najvećih svetskih kompanija koje su uglavnom izrasle iz malih preduzetničkih poduhvata. Ovi preduzetnički poduhvati, na teži ili lakši način došli su do ogromnog rasta te danas zauzimaju vrhove svetskih berzi.

Ovu novu ekonomsku stvarnost očitava i izučava naš novi MBA program koji smo nazvali Preduzetništvo nove generacije.

MBA program kreiran je po uzoru najbolje svetske poslovne škole, a jedinstven je zbog sledećih karakteristika:

  • Kursevi u okviru MBA programa očitavaju novu ekonomsku stvarnost, pa ćete kroz program usvojiti znanja i nove poslovne modele koji će pomoći da razvijete preduzetničke ideje, dizajnirate i planirate  biznis i pobedite neizvesnost sa kojom se susreću preduzetnici i inovatori. Dizajniranje strategije, Platforme i ekosistemi, Razvoj novih proizvoda… samo su neki od zanimljivih predmeta koje ćete izučavati na MBA programu.
  • Kroz MBA program ćete moći da razvijete sopstvenu poslovnu ideju ili projekat koristeći naš digitalni radni materijal. Tokom programa savladaćete upotrebu alata i modela sa najboljih svetskih poslovnih škola i moći ćete da ih primenite u MBA radu, kao i u budućoj poslovnoj praksi.
  • Na kraju, ovaj MBA program je u potpunosti online. Kad god možete, gde god vam odgovara, u sopstvenom ritmu učite  usklađujući privatne, poslovne i obrazovne obaveze.

ZA KOGA JE OVAJ MBA PROGRAM?

Najnovija istraživanja o budućnosti zapošljavanja i budućnosti obrazovanja govore nam da će tokom narednih desetak godina nestati desetine hiljada zanimanja i poslova. Ovaj program namenjen je svima koji razmišljaju da postanu preduzetnici.

Međutim, ovaj program je i za osnivače i članove start up timova koji žele da smanje rizik neizvesnosti koji nosi preduzetništvo. Ovaj program omogućava sticanje znanja izvan kruga tehničkog kreiranja proizvoda, a ta znanja su potrebna da se omogući tzv. product-market fit, brza testiranja i kreiranje vrednosti za start up.

I velike etablirane kompanije u novije vreme neguju preduzetnički i inovacioni duh. Zato je ovaj kurs namenjen i korporativnim menadžerima koji se bave razvojem novih proizvoda, inovacijama u širem smislu i izgrađivanjem preduzetničko-inovativne kulture u svojim organizacijama, bilo da su one profitne ili pripadaju sektoru neprofitnih.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.