Master studije:
Komunikacije i
odnosi sa javnošću

Uspeh i prepoznatljivost svake organizacije i brenda danas su u rukama stručnjaka za odnose sa javnošću. Na progamu Komunikacije i odnosi sa javnošću proučavamo sve aspekte komunikacije. Studenti stiču teorijska znanja i veštine iz domena primenjenih komunikacija, razumeju probleme komunikacije u različitim kontekstima i obrazuju se za profesionalno bavljenje internim i eksternim komunikacijama organizacije ili kompanije.

FMK Komunikacije i odnosi sa javnošću master

Departman za medije i komunikacije, za razliku od tradicionalnog akademskog pristupa, ne razdvaja teoriju i praksu. Kroz jednogodišnje master studije, studenti stiču interdisciplinarna znanja – od teorije komunikacija do storytellinga, od korporativnih komunikacija do alternativne ekonomije, od kreativnih strategija do psihologije advertajzinga. Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Master komunikolog.

Zašto FMK?
  • Kurikulumi, pažljivim balansom između obaveznih i izbornih predmeta, omogućuju studentima da kreiraju uža usmerenja prilagođena potrebama, talentima i osobenostima svakog pojedinca.
  • Profesori, saradnici i studenti svakodnevno rade zajedno na konkretnim projektima, organizuju različite događaje, razvijaju kreativne timove i simuliraju rad marketinških agencija.
  • Nastava u kabinetima i studijima sa kvalitetnom opremom odgovara zahtevima savremene digitalne produkcije, od kamera i fotoaparata do računarskog hardvera i softvera.
  • Stimulativno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije podstiče saradnju među različitim profesionalnim, naučnim i umetničkim disciplinama.
  • Organizovane vannastavne aktivnosti studentima omogućavaju umreženost i aktivno učešće u medijskom i kulturnom životu Beograda, Srbije i regiona.

Upis

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu. Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Kursevi

Izabrani kursevi:
Kreativne strategije
više o kursu
Moderne tehnologije donošenja odluka
više o kursu
Upravljanje organizacijom
više o kursu
Psihologija advertajzinga
više o kursu
Moć pripovedanja u medijima
više o kursu
Pregovaranje i javno predstavljanje
više o kursu

Kreativne industrije: otvorena proizvodnja u kulturi i umetnosti

Alternativne ekonomije u kulturi i umetnosti: kreativne komunikacije

Profesori

Prof. dr Tatjana Rosić Ilić
više o predavaču

Prof. dr Sandra Nešić
više o predavaču

Prof. dr Jelena Sladojević Matić
više o predavaču

Vojislav Žanetić
više o predavaču

Prof. dr Jovan Čekić
više o predavaču

Prof. dr Aleksandar Fatić
više o predavaču

Doc. dr Goran Tomka
više o predavaču

Simona Žikić
više o predavaču

Lazar Džamić
više o predavaču

Prof. dr Dragana Stojanović
više o predavaču

Prof. dr Kristina Brajović Car
više o predavaču

Prof. dr Amra Latifić
više o predavaču

Doc. dr Janko Međedović
više o predavaču

Kontakt

MS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
fmk@singidunum.ac.rs