Master studije: Komunikacije i odnosi sa javnošću

Uspeh i prepoznatljivost svake organizacije i brenda danas su u rukama stručnjaka za odnose sa javnošću. Na progamu Komunikacije i odnosi sa javnošću proučavamo sve aspekte komunikacije. Studenti stiču teorijska znanja i veštine iz domena primenjenih komunikacija, razumeju probleme komunikacije u različitim kontekstima i obrazuju se za profesionalno bavljenje internim i eksternim komunikacijama organizacije ili kompanije.

Departman za medije i komunikacije, za razliku od tradicionalnog akademskog pristupa, ne razdvaja teoriju i praksu. Kroz jednogodišnje master studije, studenti stiču interdisciplinarna znanja – od teorije komunikacija do storytellinga, od korporativnih komunikacija do alternativne ekonomije, od kreativnih strategija do psihologije advertajzinga. Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Master komunikolog.

Zašto FMK?
  • Kurikulumi, pažljivim balansom između obaveznih i izbornih predmeta, omogućuju studentima da kreiraju uža usmerenja prilagođena potrebama, talentima i osobenostima svakog pojedinca.
  • Profesori, saradnici i studenti svakodnevno rade zajedno na konkretnim projektima, organizuju različite događaje, razvijaju kreativne timove i simuliraju rad marketinških agencija.
  • Nastava u kabinetima i studijima sa kvalitetnom opremom odgovara zahtevima savremene digitalne produkcije, od kamera i fotoaparata do računarskog hardvera i softvera.
  • Stimulativno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije podstiče saradnju među različitim profesionalnim, naučnim i umetničkim disciplinama.
  • Organizovane vannastavne aktivnosti studentima omogućavaju umreženost i aktivno učešće u medijskom i kulturnom životu Beograda, Srbije i regiona.
Kontakt

MS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
060/2626 474
069/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.