Master studije: Upravljanje
ljudskim resursima

Stručnjaci u oblasti upravljanja ljudskim resursima sastavni su deo svake savremene organizacije, korporacije i agencije. Program obezbeđuje potrebna znanja i veštine za rad konsultanta u privatnoj praksi, kao i sposobnost rada u korporativnom okruženju.

Tokom studija steći ćete kompetencije koje će vam omogućiti da primenjujete inovativne metode i tehnike liderstva, coaching-a i karijernog savetovanja.

Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Master menadžer ljudskih resursa.

Napomena: Studenti koji završe ovaj studijski program u okviru master studija Primenjene psihologije, obučeni su za psihološku procenu ličnosti i testiranje zaposlenih, sa zvanjem Master psihologa.

 

Fakultet za medije i komunikacije obezbeđuje:
  • Podsticajno okruženje za sticanje znanja i lični razvoj.
  • Kurikulume koji omogućavaju studentima da pored obaveznih biraju i izborne predmete i time kreiraju obrazovni portfolio koji je u skladu sa njihovim interesovanjima.
  • Vrhunske međunarodno, regionalno i lokalno priznate stručnjake koji kroz interaktivnu nastavu odgovaraju na potrebe svake posebne grupe studenata ili pojedinca.
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove na različite sadržaje važne za nastavne jedinice.
  • Vannastavne aktivnosti koje studentima omogućavaju da se uključuju u različita regionalna istraživanja, konferencije i seminare.

Upis

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu. Kandidati koji su završili osnovne studije iz oblasti društvenih nauka i humanistike (razmotrićemo i prijave studenata koji dolaze iz drugih relevantnih disciplina) mogu konkurisati za upis na master studije. Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Kursevi

Izabrani kursevi:
HR konsalting i organizaciono savetovanje
više o kursu
Moderne tehnologije donošenja odluka
više o kursu
Korporativni i sistemski koučing
više o kursu
Psihološko procenjivanje u upravljanju ljudskim resursima
više o kursu
Upravljanje organizacijom
više o kursu
Liderstvo i razvoj menadžmenta
više o kursu
Psihologija advertajzinga
više o kursu
Mentalna higijena u radnoj organizaciji
više o kursu

Profesori

Prof. dr Jelena Sladojević Matić
više o predavaču

Prof. dr Dragana Stojanović
više o predavaču

Prof. dr Dragan Švrakić
više o predavaču

Doc. dr Janko Međedović
više o predavaču

Prof. dr Aleksandar Fatić
više o predavaču

Prof. dr Kristina Brajović Car
više o predavaču

Doc. dr Marija Branković
više o predavaču

Doc. dr Goran Tomka
više o predavaču

Prof. dr Jasna Milošević
više o predavaču

Prof. dr Sandra Nešić
više o predavaču

Vojislav Žanetić
više o predavaču

Msc Simona Žikić
više o predavaču

Kontakt

MS: Upravljanje ljudskim resursima
Departman za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
fmk@singidunum.ac.rs