Master studije: Upravljanje ljudskim resursima

Stručnjaci u oblasti upravljanja ljudskim resursima sastavni su deo svake savremene organizacije, korporacije i agencije. Program obezbeđuje potrebna znanja i veštine za rad konsultanta u privatnoj praksi, kao i sposobnost rada u korporativnom okruženju.

Master studije Upravljanje ljudskim resursima FMK

Tokom studija steći ćete kompetencije koje će vam omogućiti da primenjujete inovativne metode i tehnike liderstva, coaching-a i karijernog savetovanja.

Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Master menadžer ljudskih resursa.

Napomena: Studenti koji završe ovaj studijski program u okviru master studija Primenjene psihologije, obučeni su za psihološku procenu ličnosti i testiranje zaposlenih, sa zvanjem Master psihologa.

Fakultet za medije i komunikacije obezbeđuje:
  • Podsticajno okruženje za sticanje znanja i lični razvoj.
  • Kurikulume koji omogućavaju studentima da pored obaveznih biraju i izborne predmete i time kreiraju obrazovni portfolio koji je u skladu sa njihovim interesovanjima.
  • Vrhunske međunarodno, regionalno i lokalno priznate stručnjake koji kroz interaktivnu nastavu odgovaraju na potrebe svake posebne grupe studenata ili pojedinca.
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove na različite sadržaje važne za nastavne jedinice.
  • Vannastavne aktivnosti koje studentima omogućavaju da se uključuju u različita regionalna istraživanja, konferencije i seminare.
Kontakt

MS: Upravljanje ljudskim resursima
Departman za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
060/2626 474
069/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.