Master studije: Upravljanje ljudskim resursima

Jedan od osnovnih preduslova uspešnog funkcionisanja svake moderne kompanije predstavljaju kvalitetni kadrovi, a stručnjaci u oblasti ljudskih resursa sastavni su deo svake savremene organizacije, korporacije i agencije. Krajnji efekat takvog usavršavanja ima presudan uticaj na zadovoljstvo i motivaciju zaposlenih, korporativni imidž i nivo usluge koju kompanija pruža, a samim tim i na profit koji ostvaruje.

Master studije Upravljanje ljudskim resursima FMK

Master studijski program Upravljanje ljudskim resursima obezbeđuje potrebna znanja i veštine za rad konsultanata u privatnoj praksi, kao i sposobnost rada u korporativnom okruženju. Tokom studija studenti stiču kompetencije koje im omogućavaju da primenjuju inovativne metode i tehnike liderstva, coaching-a i karijernog savetovanja.

Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Master komunikolog, kao i profesionalni status Master komunikolog – upravljanje ljudskim resursima.

Zašto studije upravljanja ljudskim resursima na FMK?
  • Podsticajno okruženje za sticanje znanja i lični razvoj.
  • Kurikulum koji studentima omogućava da pored obaveznih biraju i izborne predmete i time kreiraju obrazovni portfolio koji je u skladu sa njihovim interesovanjima.
  • Vrhunski, međunarodno, regionalno i lokalno priznati stručnjaci koji kroz interaktivnu nastavu, organizovanu u grupama i kroz mentorski rad, studentima približavaju teorijska istraživanja i relevantne studije slučaja iz savremene poslovne prakse.
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove ka različitim sadržajima relevantnim za nastavne jedinice.
  • Vannastavne aktivnosti koje studentima omogućavaju da se uključuju u različita regionalna istraživanja, konferencije i seminare.
Kontakt

MS: Upravljanje ljudskim resursima
Departman za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
060/2626 474
011/2626 474
medijikomunikacije@fmk.edu.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.