Osnovne studije: Komunikacije – odnosi sa javnošću

Svet u kojem živimo je svet komunikacija. Medijski sadržaji koje svesno ili nesvesno usvajamo oblikuju način na koji mislimo. Komunikacija je jedan od temelja na kojima počiva savremeno društvo, a veštine komunikacija su preduslov za nastanak novih ideja.

PREUZMI BROŠURU

Program osnovnih studija Komunikacije i odnosi sa javnošću nudi kritičku perspektivu za razumevanje medijskog sveta i primenjenim komunikacijama, uz neprestanu inovaciju sadržaja predmeta na kojima studenti stiču relevantna znanja i veštine.

Podsticajno okruženje Departmana za medije i komunikacije, za razliku od tradicionalnog akademskog pristupa, podstiče integraciju teorije i prakse. Kroz četvorogodišnje osnovne studije, studenti stiču interdisciplinarna znanja – od psihologije komunikacija do strateškog planiranja, od savremene humanistike do vođenja PR kampanja, od studija kulture do digitalnog marketinga, od upravljanja ljudskim resursima do korporativnog PR-a. Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Diplomirani komunikolog.

Zašto studije komunikacija i odnosa sa javnošću na FMK?
  • Kurikulumi koji, povezivanjem obaveznih i izbornih predmeta, studentima omogućavaju kreaciju specifičnih vlastitih usmerenja, koja su prilagođena interesovanjima i talentima svakog studenta.
  • Profesori, saradnici i studenti svakodnevno rade zajedno na konkretnim projektima, organizuju različite događaje, razvijaju kreativne timove i simuliraju rad PR i marketinških agencija.
  • Nastavni kadar, koji pored naučno-akademske karijere ima i višegodišnje iskustvo u kreiranju komunikacionih strategija, razvoja i vođenja PR i marketinških agencija, osmišljavanja i sprovođenja komunikacijskih kampanja i pružanja konsultantskih usluga u zemlji i inostranstvu.
  • Gostovanja domaćih i stranih PR i marketinških stručnjaka, koji studentima prenose neposredno iskustvo iz svoje bogate karijere.
  • Nastava u adekvatnom prostoru za učenje, dostupnost relevantne akademske i stručne literature u biblioteci, kabineti i studiji sa kvalitetnom opremom koja odgovara zahtevima savremene digitalne medijske produkcije, uključujuči rad u softverima za kreiranje komunikacijskih kampanja, upotrebu kvalitetnih kamera i fotoaparata, kao i dostupne prostorije za kreativni rad, omogućavaju odgovarajuću pripremu i realizaciju nastavnih i vannastavnih aktivnosti.
  • Stimulativno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije podstiče saradnju među različitim profesionalnim, naučnim i umetničkim disciplinama.
  • Organizovane vannastavne aktivnosti studentima omogućavaju umreženost i aktivno učešće u medijskom i kulturnom životu Beograda, Srbije i regiona.
  • Organizovanje stručne prakse u preko 400 organizacija, po izboru studenta, koja omogućava sticanje dodatnih, tržišno relevatnih znanja i veština, kao i mogućnost zaposlenja.
Kontakt

OS: Komunikacije – odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
060/2626 474
011/2626 474
medijikomunikacije@fmk.edu.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.