Osnovne studije: Komunikacije i odnosi sa javnošću

Svet u kojem živimo je svet komunikacija. Program osnovnih studija komunikacija nudi inovativni pristup kritičkim perspektivama medijskog sveta i primenjenim komunikacijama, uz neprestanu inovaciju sadržaja predmeta na kojima studenti stiču potrebna znanja i veštine.

Podsticajno okruženje Departmana za medije i komunikacije, za razliku od tradicionalnog akademskog pristupa, podstiče integraciju teorije i prakse. Kroz četvorogodišnje osnovne studije, studenti stiču interdisciplinarna znanja – od psihologije komunikacija do strateškog planiranja, od kritičkih studija politike do planiranja i vođenja PR kampanja, od studija kulture do digitalnog marketinga, od upravljanja ljudskim resursima do korporativnog PR-a. Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Diplomirani komunikolog.

Content marketing FMK
Zašto FMK?
  • Kurikulumi, pažljivim balansom između obaveznih i izbornih predmeta, omogućuju studentima da kreiraju uža usmerenja prilagođena potrebama, talentima i osobenostima svakog pojedinca.
  • Profesori, saradnici i studenti svakodnevno rade zajedno na konkretnim projektima, organizuju različite događaje, razvijaju kreativne timove i simuliraju rad marketinških agencija.
  • Nastava u kabinetima i studijima sa kvalitetnom opremom odgovara zahtevima savremene digitalne produkcije, od kamera i fotoaparata do računarskog hardvera i softvera.
  • Stimulativno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije podstiče saradnju među različitim profesionalnim, naučnim i umetničkim disciplinama.
  • Organizovane vannastavne aktivnosti studentima omogućavaju umreženost i aktivno učešće u medijskom i kulturnom životu Beograda, Srbije i regiona.

Upis

PREUZMI ILI PRELISTAJ BROŠURU ZA BUDUĆE STUDENTE

Za upis na osnovne studije konkurišu kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Za direktan upis na II i III i IV godinu studija konkurišu kandidati koji su završili studije ili studiraju, a stekli su uslov za upis na II, III odnosno IV godinu studija na nekom od srodnih fakulteta. Svi kandidati će biti pozvani na prijemni ispit nakon što popune i pošalju prijavu za upis.

Na Fakultetu za medije i komunikacije prijemni ispit nije osmišljen kao sistem eliminacije već kao prva prilika da se upoznamo i da saznamo više jedni o drugima. Želimo da vas upoznamo, da razumemo šta vas interesuje, kakvu karijeru planirate za sebe i koji su vaši motivi za odabir našeg Fakulteta. Nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis, sastavite motivaciono pismo (do jedne strane teksta o vašim motivima za izbor ovog studijskog programa), nakon čega ćemo vas pozvati na razgovor sa komisijom koji je prilika da pokažete vaše sposobnosti komunikacije, izražavanja i prezentacije.

Kursevi

Neki od kurseva koje ćete slušati na ovom programu su:
Uvod u teoriju medija i komunikacija
više o kursu
Popularna kultura
više o kursu
Ideologija u svetu bez ideologije
više o kursu
Složeni sistemi u filmu, televiziji i novim medijima
više o kursu
Planiranje i vođenje PR kampanja
više o kursu
Kritički pojmovi 21. veka
više o kursu
Copywriting
više o kursu
Krizne komunikacije
više o kursu
Transmedia storytelling
više o kursu
Poslovne komunikacije
više o kursu
Advertajzing u prošlosti i sadašnjosti
više o kursu
Start-up i preduzetništvo

Profesori

Prof. dr Tatjana Rosić Ilić
više o predavaču

Prof. dr Predrag J. Marković
više o predavaču

Prof. dr Ljiljana Bulatović
više o predavaču

Prof. dr Goran Bulatović
više o predavaču

Prof. dr Jovan Čekić
više o predavaču

Prof. dr Nataša Krstić
više o predavaču

Prof. dr Sandra Nešić
više o predavaču

Prof. dr Jelena Sladojević Matić
više o predavaču

Doc. dr Ana Došen
više o predavaču

Doc. um Goranka Matić
više o predavaču

Lazar Džamić
više o predavaču

Simona Žikić
više o predavaču

Prof. dr Stanko Crnobrnja
više o predavaču

Prof. dr Jelisaveta Blagojević
više o predavaču

Prof. dr Amra Latifić
više o predavaču

Prof. dr Orli Fridman
više o predavaču

Prof. dr Dragana Stojanović
više o predavaču

Prof. um. Borut Vild
više o predavaču

Prof. dr Predrag Terzić
više o predavaču

Doc. dr Luka Bešlagić
više o predavaču

Doc. dr Danica Čigoja Piper
više o predavaču

Doc. dr Nemanja Mitrović
više o predavaču

Ljiljana Boljanović
više o predavaču

Prof. dr Dubravka Đurić
više o predavaču

Prof. dr Novica Milić
više o predavaču

Prof. dr Žarko Cvejić
više o predavaču

Prof. dr Igor Štiks
više o predavaču

Prof. dr Rastko Močnik
više o predavaču

Prof. dr Rade Pantić
više o predavaču

Prof. dr Đorđe Baljozović
više o predavaču

Doc. dr Mirjana Stošić
više o predavaču

Doc. dr Danica Igrutinović
više o predavaču

Doc. dr Uroš Krčadinac
više o predavaču

Vojislav Žanetić
više o predavaču

Ana Petrović
više o predavaču

Kontakt

OS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
060/2626 474
069/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs