Osnovne studije: Komunikacije – odnosi sa javnošću

Svet u kojem živimo je svet komunikacija. Program osnovnih studija komunikacija nudi inovativni pristup kritičkim perspektivama medijskog sveta i primenjenim komunikacijama, uz neprestanu inovaciju sadržaja predmeta na kojima studenti stiču potrebna znanja i veštine.

PREUZMI BROŠURU

Podsticajno okruženje Departmana za medije i komunikacije, za razliku od tradicionalnog akademskog pristupa, podstiče integraciju teorije i prakse. Kroz četvorogodišnje osnovne studije, studenti stiču interdisciplinarna znanja – od psihologije komunikacija do strateškog planiranja, od kritičkih studija politike do planiranja i vođenja PR kampanja, od studija kulture do digitalnog marketinga, od upravljanja ljudskim resursima do korporativnog PR-a. Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Diplomirani komunikolog.

Zašto FMK?
  • Kurikulumi, pažljivim balansom između obaveznih i izbornih predmeta, omogućuju studentima da kreiraju uža usmerenja prilagođena potrebama, talentima i osobenostima svakog pojedinca.
  • Profesori, saradnici i studenti svakodnevno rade zajedno na konkretnim projektima, organizuju različite događaje, razvijaju kreativne timove i simuliraju rad marketinških agencija.
  • Nastava u kabinetima i studijima sa kvalitetnom opremom odgovara zahtevima savremene digitalne produkcije, od kamera i fotoaparata do računarskog hardvera i softvera.
  • Stimulativno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije podstiče saradnju među različitim profesionalnim, naučnim i umetničkim disciplinama.
  • Organizovane vannastavne aktivnosti studentima omogućavaju umreženost i aktivno učešće u medijskom i kulturnom životu Beograda, Srbije i regiona.
Kontakt

OS: Komunikacije – odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
060/2626 474
069/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.