Osnovne studije:
Novinarstvo i studije medija

Novinarska profesija se menja brže i više nego ikada do sada. Program osnovnih studija novinarstva nudi inovativni pristup studijama medija koji se oslanja na povezivanje medijskih teorija i medijskih praksi, uz neprestanu inovaciju sadržaja predmeta na kojima studenti stiču potrebna znanja i veštine.

Departman za medije i komunikacije, za razliku od tradicionalnog akademskog pristupa, ne razdvaja teoriju i praksu. Kroz četvorogodišnje osnovne studije, studenti stiču interdisciplinarna znanja – od teorije medija do razvoja novinarskih veština u digitalnom dobu, od kritičkih studija politike do tehnika i logike medijskog izveštavanja, od online žurnalizma do uređivanja medija. Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Diplomirani novinar.

Novinarstvo i studije medija na FMK
Zašto FMK?
  • Kurikulumi, pažljivim balansom između obaveznih i izbornih predmeta, omogućuju studentima da kreiraju uža usmerenja prilagođena potrebama, talentima i osobenostima svakog pojedinca.
  • Profesori, saradnici i studenti svakodnevno rade zajedno na konkretnim projektima, organizuju različite događaje, razvijaju kreativne timove i simuliraju rad marketinških agencija.
  • Nastava u kabinetima i studijima sa kvalitetnom opremom odgovara zahtevima savremene digitalne produkcije, od kamera i fotoaparata do računarskog hardvera i softvera.
  • Stimulativno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije podstiče saradnju među različitim profesionalnim, naučnim i umetničkim disciplinama.
  • Organizovane vannastavne aktivnosti studentima omogućavaju umreženost i aktivno učešće u medijskom i kulturnom životu Beograda, Srbije i regiona.

Upis

PREUZMI ILI PRELISTAJ BROŠURU ZA BUDUĆE STUDENTE

Za upis na osnovne studije konkurišu kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Za direktan upis na II i III i IV godinu studija konkurišu kandidati koji su završili studije ili studiraju, a stekli su uslov za upis na II, III odnosno IV godinu studija na nekom od srodnih fakulteta. Svi kandidati će biti pozvani na prijemni ispit nakon što popune i pošalju prijavu za upis.

Na Fakultetu za medije i komunikacije prijemni ispit nije osmišljen kao sistem eliminacije već kao prva prilika da se upoznamo i da saznamo više jedni o drugima. Želimo da vas upoznamo, da razumemo šta vas interesuje, kakvu karijeru planirate za sebe i koji su vaši motivi za odabir našeg Fakulteta. Nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis, sastavite motivaciono pismo (do jedne strane teksta o vašim motivima za izbor ovog studijskog programa), nakon čega ćemo vas pozvati na razgovor sa komisijom koji je prilika da pokažete vaše sposobnosti komunikacije, izražavanja i prezentacije.

Kursevi

Neki od kurseva koje ćete slušati na ovom programu su
Produkcija u audio-vizuelnim medijima
više o kursu
Tehnike i logika medijskog izveštavanja
više o kursu
Medijska pismenost
više o kursu
Autorski intervju
više o kursu
Pisati za medije
više o kursu
Medijsko pravo
više o kursu
Istraživačko novinarstvo
više o kursu
Popularna kultura
više o kursu
Analitičko novinarstvo
više o kursu
Istorija medija i propagande
više o kursu
Mediji, hrana i kultura
više o kursu
Strategije savremenog menadžmenta u medijima
više o kursu

Profesori

RUKOVODILAC PROGRAMA

Prof. dr Stanko Crnobrnja
više o predavaču

Prof. dr Ljiljana Bulatović
više o predavaču

Prof. dr Predrag J. Marković
više o predavaču

Prof. dr Goran Bulatović
više o predavaču

Prof. dr Jovan Čekić
više o predavaču

Prof. dr Nataša Krstić
više o predavaču

Prof. um. Borut Vild
više o predavaču

Doc. um. Goranka Matić
više o predavaču

Doc. dr Luka Bešlagić
više o predavaču

Doc. dr Mirjana Stošić
više o predavaču

Ljubica Gojgić
više o predavaču

Jovana Nikolić
više o predavaču

Prof. dr Tatjana Rosić Ilić
više o predavaču

Prof. dr Jelisaveta Blagojević
više o predavaču

Prof. dr Amra Latifić
više o predavaču

Prof. dr Orli Fridman
više o predavaču

Prof. dr Dragana Stojanović
više o predavaču

Prof. dr Andrija Filipović
više o predavaču

Doc. dr Ana Došen
više o predavaču

Doc. dr Nemanja Mitrović
više o predavaču

Doc. um. Milena Đorđević
više o predavaču

Vojislav Žanetić
više o predavaču

Prof. dr Dubravka Đurić
više o predavaču

Prof. dr Novica Milić
više o predavaču

Prof. dr Žarko Cvejić
više o predavaču

Prof. dr Igor Štiks
više o predavaču

Prof. dr Rastko Močnik
više o predavaču

Prof. dr Rade Pantić
više o predavaču

Doc. dr Danica Čigoja Piper
više o predavaču

Doc. dr Uroš Krčadinac
više o predavaču

doc. dr Danica Igrutinović
više o predavaču

Saša Mirković
više o predavaču

Kontakt

OS: Novinarstvo i studije medija
Departman za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
060/2626 474
069/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs