Osnovne studije

Studijski program na osnovnim akademskim studijama traje četiri godine, tokom kojih se stiče 240 ESPB kredita. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, studentkinje i studenti po završetku studija dobijaju zvanje „diplomirani“.

Kontakt
Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
060/2626 474
011/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.