PSIHOLOGIJA

Psihologija proučava svesne i nesvesne, saznajne i motivacione psihičke procese, koji podjednako snažno pokreću ponašanje pojedinaca i grupa.

Umetnici, pesnici, dramski pisci i filozofi su hiljadama godina opčinjeni ljudskom dušom i procesima koji je pokreću. Svest svakog čoveka nosi misao o psihičkom životu, ljudskoj duši, intelektu i emocijama.

Psihologija ima teorijske i praktične zadatke: teorijski imaju za cilj da opisuju, objašnjavaju psihički život i predviđaju ljudsko ponašanje; praktični zadaci imaju za cilj da pomognu pojedincu i zajednici da reše lične i društvene probleme, unaprede i poboljšaju svet u kome žive.

Proučavanjem, analizom i povezivanjem bioloških/fizioloških, razvojnih, pedagoških, kliničkih, socijalnih, religijskih i kulturoloških mehanizama našeg funkcionisanja studente psihologije na osnovnim i master studijama pripremamo za stručnjake koji će teorijski i praktično dati doprinos društvu i uticati na sopstvenu budućnost. Poznavanje unutrašnjeg sveta svakog čoveka važno je za napredak čitavog društva, a pomaže nam i da se bolje snađemo i napredujemo u svetu koji nas okružuje.

Departman za psihologiju obezbeđuje:
  • Podsticajno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije za sticanje znanja i lični razvoj.
  • Kurikulume koji omogućavaju studentima da pored obaveznih biraju i izborne predmete i time kreiraju obrazovni portfolio koji je u skladu sa njihovim interesovanjima.
  • Vrhunske međunarodno, regionalno i lokalno priznate stručnjake koji kroz interaktivnu nastavu odgovaraju na potrebe svake posebne grupe studenata ili pojedinca.
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove na različite sadržaje važne za nastavne jedinice.
  • Vannastavne aktivnosti koje studentima omogućavaju da se uključuju u različita regionalna istraživanja, konferencije i seminare.
  • Praksu u institucijama koje su relevantne za buduće psihologe.
  • Laboratoriju za psihološka istraživanja.
  • Klub studenata psihologije “Akcioni potencijal”.
Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za psihologiju
Karađorđeva 65, Beograd
062 /233 714
060/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.