Istraživački modul

Psihologija je empirijska nauka, koja se oslanja na naučne istraživačke prakse. Istraživanjem različitih oblasti psihologije, uz poštovanje naučnih pravila, tragaćemo zajednički po tačno definisanim procedurama za naučnim odgovorima. Na tom istraživačkom putu krećemo se od formulacije problema, ciljeva i hipoteza istraživanja, preko izbora metoda i uzorka, do obrade i interpretacije dobijenih podataka. Taj uzbudljiv istraživački put koji kreirate sami uz pomoć mentora na različitim predmetima, pun je senzacionalnih otkrića i iznenađenja.

Istraživački modul psihologija

Departman za psihologiju obezbeđuje:
  • Podsticajno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije za sticanje znanja i lični razvoj.
  • Kurikulume koji omogućavaju studentima da pored obaveznih biraju i izborne predmete i time kreiraju obrazovni portfolio koji je u skladu sa njihovim interesovanjima.
  • Vrhunske međunarodno, regionalno i lokalno priznate stručnjake koji kroz interaktivnu nastavu odgovaraju na potrebe svake posebne grupe studenata ili pojedinca.
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove na različite sadržaje važne za nastavne jedinice.
  • Vannastavne aktivnosti koje studentima omogućavaju da se uključuju u različita regionalna istraživanja, konferencije i seminare.
  • Praksu u institucijama koje su relevantne za buduće psihologe.
Kontakt

MS: Primenjena psihologija
Departman za psihologiju
Karađorđeva 65, Beograd
062 /233 714

060/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.