Klinička psihologija i psihoterapija

Master program je namenjen diplomiranim studentima humanističkih nauka koji žele da prodube svoja znanja iz psihologije i steknu specifične veštine u oblastima kliničke psihologije i psihoterapije. Program omogućava izgradnju kompetencija koje su specifično vezane za praktičan rad psihologa, od bazičnih teorijskih znanja ka primeni, uvežbavanju i usavršavanju stečenih veština.

Departman za psihologiju obezbeđuje:
  • Podsticajno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije za sticanje znanja i lični razvoj.
  • Kurikulume koji omogućavaju studentima da pored obaveznih biraju i izborne predmete i time kreiraju obrazovni portfolio koji je u skladu sa njihovim interesovanjima.
  • Vrhunske međunarodno, regionalno i lokalno priznate stručnjake koji kroz interaktivnu nastavu odgovaraju na potrebe svake posebne grupe studenata ili pojedinca.
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove na različite sadržaje važne za nastavne jedinice.
  • Vannastavne aktivnosti koje studentima omogućavaju da se uključuju u različita regionalna istraživanja, konferencije i seminare.
  • Praksu u institucijama koje su relevantne za buduće psihologe.

Upis

Modul iz kliničke psihologije i psihoterapije mogu da upišu kandidati sa završenim osnovnim studijama psihologije ili kandidati koji su završili studijski program iz oblasti Pedagogije, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Andragogiju i Socijalni rad. Kandidati sa ovih fakulteta polažu diferencijalne ispite u skladu sa studijskim programom i Statutom Fakulteta u cilju adekvatne pripreme za praćenje nastave na master programu.

Kursevi

Neki od kurseva koje ćete slušati na ovom programu su:
Klinička procena ličnosti
Etika i profesionalni identitet psihologa
Metodologija istraživanja i statistika
Sistemski pristup partnerskim krizama
Poremećaji ličnosti
Psihoterapijski pristup kliničkim sindromima
Epigenetika i ličnost
Osnove analitičke psihologije i jungovske analize
Klinička procena dece i mladih

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Zorka Lopičić
više o predavaču

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović
više o predavaču

Prof. dr Jasna Milošević
više o predavaču

Prof. dr Nevena Čalovska Hercog
više o predavaču

Prof. dr Dragan Švrakić
više o predavaču

Prof. dr Jelena Manojlović
više o predavaču

Doc. dr Dušanka Vučinić Latas
više o predavaču

Doc. dr Marija Branković
više o predavaču

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za psihologiju
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 784
fmk@singidunum.ac.rs