Psihologija obrazovanja

Master program je namenjen diplomiranim studentima humanističkih nauka koji žele da prodube svoja znanja iz psihologije i steknu specifične veštine u oblasti psihologije obrazovanja. Program omogućava izgradnju kompetencija koje su specifično vezane za praktičan rad psihologa, od bazičnih teorijskih znanja ka primeni, uvežbavanju i usavršavanju stečenih veština.

Departman za psihologiju obezbeđuje:
  • Podsticajno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije za sticanje znanja i lični razvoj.
  • Kurikulume koji omogućavaju studentima da pored obaveznih biraju i izborne predmete i time kreiraju obrazovni portfolio koji je u skladu sa njihovim interesovanjima.
  • Vrhunske međunarodno, regionalno i lokalno priznate stručnjake koji kroz interaktivnu nastavu odgovaraju na potrebe svake posebne grupe studenata ili pojedinca.
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove na različite sadržaje važne za nastavne jedinice.
  • Vannastavne aktivnosti koje studentima omogućavaju da se uključuju u različita regionalna istraživanja, konferencije i seminare.
  • Praksu u institucijama koje su relevantne za buduće psihologe.

Upis

Modul iz psihologije obrazovanja mogu da upišu kandidati sa završenim osnovnim studijama psihologije ili kandidati koji su završili studijski program iz oblasti Pedagogije, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Andragogiju i Socijalni rad ili neki od Učiteljskih fakulteta. Kandidati sa ovih fakulteta polažu diferencijalne ispite u skladu sa studijskim programom i Statutom Fakulteta u cilju adekvatne pripreme za praćenje nastave na master programu.

Kursevi

Neki od kurseva koje ćete slušati na ovom programu su:
Vrednovanje obrazovnih procesa i ishoda
Metodologija istraživanja i statistika
Procenjivanje kognitivnih sposobnosti dece
Akademske veštine u psihologiji
Učenje i razvoj u školskom kontekstu
Klinička procena dece i mladih
Psihološke osnove predškolskih programa
Neuronauke i objektni odnosi
Savetovanje u području životnih veština
Mentalna higijena u radnoj organizaciji
Školska praksa

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jasna Milošević Đorđević
više o predavaču

Prof. dr Jelena Radosavljev Kirćanski
više o predavaču

Prof. dr Kristina Brajović Car
više o predavaču

Prof. dr Jelena Pešić
više o predavaču

Prof. dr Dragan Švrakić
više o predavaču

Doc. dr Janko Međedović
više o predavaču

Prof. dr Jelena Sladojević Matić
više o predavaču

Doc. dr Marija Branković
više o predavaču

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za psihologiju
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 784
fmk@singidunum.ac.rs