Psihosocijalno savetovanje

Master studijski program Psihosocijalno savetovanje pruža naprednu edukaciju studentima zainteresovanim za razvoj istraživačkih veština, uključujući kvalifikovane savetnike, psihoterapijske praktičare i istraživače društvenih nauka.

Psihosocijalno savetovanje FMK master

Program pruža detaljno upoznavanje sa teorijom o psihosocijalnom savetovanju i dopunjuje stručnu obuku u savetovanju, pružajući studentima različitih modaliteta primenjene psihologije zauzimanje kritičke perspektive u savetodavnoj delatnosti i srodnim praksama. Cilj ovog studijskog programa je da podstakne razvoj kritičkog razmišljanja na terenu, od strane profesionalnih kvalifikovanih praktičara. Psihosocijalno savetovanje je visoko interdisciplinaran studijski program, koji integriše koncepte, praksu i veštine iz savetovanja i psihoterapije, psihologije, sociologije, filozofije, obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne zaštite i drugih društvenih nauka. Polje primene psihosocijalnog savetovanja otvara prostor za kvalitativne, refleksivne i kritičke pristupe istraživanju i zahteva posebnu ekspertizu u istraživanjima zasnovanim na praksi koja se direktno bavi praktičkim savetodavnim radom, iskustvom klijenta u savetodavnom procesu i narativnim, refleksivnim i auto-etnografskim metodama.

Upis

Modul iz psihosocijalnog savetovanja mogu da upišu kandidati sa završenim osnovnim studijama psihologije, socijalnog rada ili kandidati koji su završili studijski program iz oblasti Pedagogije, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Andragogiju ili neki od Učiteljskih fakulteta. Kandidati sa ovih fakulteta polažu diferencijalne ispite u skladu sa studijskim programom i Statutom Fakulteta u cilju adekvatne pripreme za praćenje nastave na master programu.

Kursevi

Neki od kurseva koje ćete slušati na ovom programu su:
Teorije i veštine savetovanja
Metodologija istraživanja i statistika
Akademske veštine
Psihosocijalno savetovanje u zdravstvu
Veštine savetovanja u radu sa diskriminisanim grupama
Tehnike u psihoterapiji parova
Psihosocijalno savetovanje u radu sa starijim osobama
Savetovanje u području životnih veština

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jasna Milošević Đorđević
više o predavaču

Prof. dr Kristina Brajović Car
više o predavaču

Doc. dr Vera Despotović
više o predavaču

Prof. dr Aleksandra Milićević Kalašić
više o predavaču

Doc. dr Marija Branković
više o predavaču

Prof. dr Nevena Čalovska Hercog
više o predavaču

Doc. dr Janko Međedović
više o predavaču

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za psihologiju
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 784
fmk@singidunum.ac.rs