Osnovne studije: Psihologija

Interesuje vas rad na sebi i drugima? Naučite da slušate i razumete. Pored obavezne stručne prakse, učestvovaćete u najnovijim naučnim istraživanjima iz oblasti kliničke i forenzičke psihologije, psihologije obrazovanja, sporta, psihoterapije i upravljanja ljudskim resursima. Kroz predavanja i iskustvene grupe sa vodećim stručnjacima steći ćete teorijsko znanje, veštine samospoznaje i rada sa klijentima. Po završetku studijskog programa stičete zvanje Diplomirani psiholog.

PREUZMI BROŠURU

Departman za psihologiju obezbeđuje:
  • Podsticajno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije za sticanje znanja i lični razvoj.
  • Kurikulume koji omogućavaju studentima da pored obaveznih biraju i izborne predmete i time kreiraju obrazovni portfolio koji je u skladu sa njihovim interesovanjima.
  • Vrhunske međunarodno, regionalno i lokalno priznate stručnjake koji kroz interaktivnu nastavu odgovaraju na potrebe svake posebne grupe studenata ili pojedinca.
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove na različite sadržaje važne za nastavne jedinice.
  • Vannastavne aktivnosti koje studentima omogućavaju da se uključuju u različita regionalna istraživanja, konferencije i seminare.
  • Praksu u institucijama koje su relevantne za buduće psihologe.
  • Laboratoriju za psihološka istraživanja.
  • Klub studenata psihologije “Akcioni potencijal”.
  • Studente mentore.
Kontakt

OS: Psihologija
Departman za psihologiju
Karađorđeva 65, Beograd
062/233 714

060/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.