Osnovne studije: Psihologija

Interesuje vas rad na sebi i drugima? Naučite da slušate i razumete. Pored obavezne stručne prakse, učestvovaćete u najnovijim naučnim istraživanjima iz oblasti kliničke i forenzičke psihologije, psihologije obrazovanja, sporta, psihoterapije i upravljanja ljudskim resursima. Kroz predavanja i iskustvene grupe sa vodećim stručnjacima steći ćete teorijsko znanje, veštine samospoznaje i rada sa klijentima.  Po završetku studijskog programa stičete zvanje Diplomirani psiholog.

 
 
 
 
Departman za psihologiju obezbeđuje:
  • Podsticajno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije za sticanje znanja i lični razvoj.
  • Kurikulume koji omogućavaju studentima da pored obaveznih biraju i izborne predmete i time kreiraju obrazovni portfolio koji je u skladu sa njihovim interesovanjima.
  • Vrhunske međunarodno, regionalno i lokalno priznate stručnjake koji kroz interaktivnu nastavu odgovaraju na potrebe svake posebne grupe studenata ili pojedinca.
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove na različite sadržaje važne za nastavne jedinice.
  • Vannastavne aktivnosti koje studentima omogućavaju da se uključuju u različita regionalna istraživanja, konferencije i seminare.
  • Praksu u institucijama koje su relevantne za buduće psihologe.
  • Laboratoriju za psihološka istraživanja.
  • Klub studenata psihologije “Akcioni potencijal”.
  • Studente mentore.

Upis

Upis u školsku 2021/22. godinu na osnovnim studijama psihologije za julski rok je završen. Ukoliko ste zainteresovani za studije psihologije, možete nas kontaktirati putem telefona na broj 0602626474 i 0692626474 do 24. jula 2021.

Za upis konkurišu kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Za direktan upis na II i III i IV godinu studija konkurišu kandidati koji su završili studije ili studiraju, a stekli su uslov za upis na II, III odnosno IV godinu studija na nekom od srodnih fakulteta. Svi kandidati će biti pozvani na prijemni ispit nakon što popune i pošalju prijavu za upis.

Na Fakultetu za medije i komunikacije prijemni ispit nije osmišljen kao sistem eliminacije već kao prva prilika da se upoznamo i da saznamo više jedni o drugima. Prijemni ispit čini motivaciono pismo (do jedne strane teksta o vašim motivima za izbor ovog studijskog programa) i razgovor sa komisijom.

PREUZMI ILI PRELISTAJ BROŠURU ZA BUDUĆE STUDENTE 

Kursevi

Izabrani predmeti:
Razvojna psihologija
više o kursu
Psihologija ličnosti
više o kursu
Socijalna psihologija
više o kursu
Organizacijska psihologija
više o kursu
Osnove neuronauka
više o kursu
Neuropsihološka dijagnostika
više o kursu
Iskustvene grupe
više o kursu
Psihodijagnostika
više o kursu
Neuropsihološka dijagnostika
više o kursu
Opšta i psihopatologija kliničkih sindroma
više o kursu
Klinička psihologija
više o kursu
Osnove psihoterapije i savetovanja
više o kursu
Psihologija partnerskih odnosa
više o kursu

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jasna Milošević Đorđević
više o predavaču

Prof. dr Dušanka Vučinić Latas
više o predavaču

Prof. dr Jelena Sladojević Matić
više o predavaču

Prof. dr Jelena Radosavljev Kirćanski
više o predavaču

Doc. dr Janko Međedović
više o predavaču

Doc. dr Ana Milojković
više o predavaču

Msc Maja Ćurić Dražić
više o predavaču

Prof. dr Jelena Pešić
više o predavaču

Prof. dr Kristina Brajović Car
više o predavaču

Prof. dr Ivana Leposavić
više o predavaču

Doc. dr Biljana Šaula-Marojević
više o predavaču

Doc. dr Mina Šoljaga
više o predavaču

Msc Milica Popović Stijačić
više o predavaču

Prof. dr Dragan Švrakić
više o predavaču

Prof. dr Saveta Draganić Gajić
više o predavaču

Doc. dr Marija Branković
više o predavaču

Doc. dr Ana Podgorac
više o predavaču

Doc. dr Filip Nenadić
više o predavaču

Msc Mina Hagen
više o predavaču

Kontakt

OS: Psihologija
Departman za psihologiju
Karađorđeva 65, Beograd
062 /233 714
060/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs