Propedevtika

Departman za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije organizuje program propedevtika (diferencijalni ispiti), kao teorijsku i praktičnu pripremu za upis Master programa Primenjena psihologija ili nastavak edukacije na nekom od psihoterapijskih modaliteta.

Prema akreditaciji master programa, Propedevtika podrazumeva polaganje diferencijalnih ispita iz opšte psihologije, razvojne psihologije, psihologije obrazovanja, ličnosti, rada i kliničke psihologije sa osnovnih studija psihologije, koji su teorijski i praktični uslov i priprema za upis na master studije i traje tri semestra. Program je namenjen studentima koji nisu završili osnovne studije psihologije, već su završili studijski program iz oblasti Pedagogije / Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju / neki od Učiteljskih fakulteta / Andragogiju ili Socijalni rad. Propedevtika kao kurs i Sertifikat koji polaznici dobijaju po završetku kursa je priznata i prepoznata od Saveza društava psihoterapeuta Srbije i namenjena je polaznicima psihoterapijskih modaliteta koji nisu završili studije psihologije, a školuju se za psihoterapeute.

Klinička psihologija i psihoterapija

Program diferencijalnih ispita za modul Klinička psihologija i psihoterapija i kursa propedevtika za edukante iz psihoterapije:

Zimski semestar

1. Psihometrija, doc. dr Ana Milojković
2. Razvojna psihologija 1, prof.dr Jelena Pešić
3. Psihologija individualnih razlika, doc. dr Janko Međedović

Letnji semestar

4. Razvojna psihologija 2, prof. dr Jelena Pešić
5. Psihologija ličnosti, doc. dr Mina Šoljaga
6. Socijalna psihologija 2, prof. dr Jasna Milošević
7. Opšta psihopatologija i Psihopatologija kliničkih sindroma,
prof. dr Saveta Draganić Gajić i Danilo Pešić
8. Osnove psihoterapije i savetovanja, prof. dr Nevena Čalovska Hercog

Zimski semestar

9. Klinička psihologija, prof. dr Biljana Šaula Marojević

Psihologija obrazovanja

Program diferencijalnih ispita za modul Psihologija obrazovanja:

Zimski semestar 

1. Psihometrija, doc. dr Ana Milojković
2. Psihologija individualnih razlika, doc. dr Janko Međedović
3. Razvojna psihologija 1, prof. dr Jelena Pešić

Letnji semestar

4. Razvojna psihologija 2, prof. dr Jelena Pešić
5. Psihologija nastave i učenja
5. Socijalna psihologija 2, prof. dr Jasna Milošević
7. Opšta psihopatologija i psihopatologija kliničkih sindroma,
prof. dr Saveta Draganić Gajić i Danilo Pešić
8. Osnove psihoterapije i savetovanja, prof. dr Nevena Čalovska Hercog
9. *Predmet u skladu sa kurikulumom matičnog fakulteta

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za psihologiju
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 784
fmk@singidunum.ac.rs