Propedevtika

Departman za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije organizuje program propedevtika (diferencijalni ispiti), kao teorijsku i praktičnu pripremu za upis Master programa Primenjena psihologija ili nastavak edukacije (psihoterapijska propedevtika) na nekom od psihoterapijskih modaliteta.

Prema akreditaciji master programa, Propedevtika podrazumeva polaganje diferencijalnih ispita iz opšte psihologije, razvojne psihologije, socijalne psihologije, psihologije ličnosti, kliničke psihologije i savetovanja sa osnovnih studija psihologije, koji su teorijski i praktični uslov i priprema za upis na master studije i traje dva semestra. Program je namenjen studentima koji nisu završili osnovne studije psihologije, već su završili studijski program iz oblasti Pedagogije / Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju / Andragogiju, Socijalni rad ili Sociologiju.

Propedevtika kao kurs za nastavak edukacije iz psihoterapije (Psihoterapijska propedevtika) i Sertifikat koji polaznici dobijaju po završetku kursa je priznata i prepoznata od Saveza društava psihoterapeuta Srbije i namenjena je polaznicima psihoterapijskih modaliteta koji nisu završili studije psihologije, a školuju se za psihoterapeute.

Kontakt

Departman za psihologiju
Karađorđeva 65, Beograd
062 /233 714
+381 11 2626 784

fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.