Propedevtika

Departman za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije organizuje program propedevtika (diferencijalni ispiti), kao teorijsku i praktičnu pripremu za upis Master programa Primenjena psihologija ili nastavak edukacije na nekom od psihoterapijskih modaliteta.

Prema akreditaciji master programa, Propedevtika podrazumeva polaganje diferencijalnih ispita iz opšte psihologije, razvojne psihologije, psihologije obrazovanja, ličnosti, rada i kliničke psihologije sa osnovnih studija psihologije, koji su teorijski i praktični uslov i priprema za upis na master studije i traje tri semestra. Program je namenjen studentima koji nisu završili osnovne studije psihologije, već su završili studijski program iz oblasti Pedagogije / Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju / neki od Učiteljskih fakulteta / Andragogiju ili Socijalni rad. Propedevtika kao kurs i Sertifikat koji polaznici dobijaju po završetku kursa je priznata i prepoznata od Saveza društava psihoterapeuta Srbije i namenjena je polaznicima psihoterapijskih modaliteta koji nisu završili studije psihologije, a školuju se za psihoterapeute.

Kursevi

Zimski semestar:
 • Psihometrija
 • Razvojna psihologija 1
 • Psihologija obrazovanja 1
 • Psihologija individualnih razlika
Letnji semestar:
 • Učenje i viši kognitivni procesi
 • Razvojna psihologija 2
 • Psihologija ličnosti
 • Psihologija rada
 • Opšta psihopatologija i Psihopatologija kliničkih sindroma
 • Socijalna psihologija 2
 • Osnove psihoterapije i savetovanja
Zimski semestar:
 • Klinička psihologija

*Kandidati koji upisuju master program polažu sve navedene ispite, a polaznici kursa koji se edukuju za psihoterapeute su oslobođeni polaganja Psihologije rada i Psihologije obrazovanja.

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jasna Milošević Đorđević
više o predavaču

Prof. dr Nevena Čalovska Hercog
više o predavaču

Prof. dr Saveta Draganić Gajić
više o predavaču

Doc. dr Janko Međedović
više o predavaču

Prof. dr Zorka Lopičić
više o predavaču

Doc. dr Jelena Radosavljev Kirćanski
više o predavaču

Prof. dr Jelena Pešić
više o predavaču

Doc. dr Jelena Sladojević Matić
više o predavaču

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za psihologiju
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 784
fmk@singidunum.ac.rs