Propedevtika

Departman za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije organizuje program Propedevtika diferencijalni ispiti, kao teorijsku i praktičnu pripremu za upis Master programa Primenjena psihologija i kurs Psihoterapijska propedevtika kao pripremu za nastavak edukacije na nekom od psihoterapijskih modaliteta.

Propedevtika diferencijalni ispiti

Prema akreditaciji master programa, Propedevtika podrazumeva polaganje diferencijalnih ispita iz opšte psihologije, razvojne psihologije, socijalne psihologije, psihologije ličnosti, kliničke psihologije i savetovanja sa osnovnih studija psihologije, koji su teorijski i praktični uslov i priprema za upis na master studije i traje dva semestra. Program je namenjen studentima koji nisu završili osnovne studije psihologije, već su završili studijski program iz oblasti Pedagogije / Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju / Andragogiju, Socijalni rad ili Sociologiju. Kandidati navedenih fakulteta se prijavljuju na konkurs popunjavanjem prijave za upis na master program i polažu prijemni ispit. Po završetku diferencijalnih ispita i master programa kandidati stiču zvanje master psiholog.

Zimski semestar:

1. Metodologija psiholoških istraživanja, doc. dr Filip Nenadić
2. Psihometrija, doc. dr Mina Hagen
3. Teorije razvoja, prof. dr Jelena Pešić
4. Psihologija individualnih razlika, doc. dr Janko Međedović
5. Socijalna psihologija 1, prof. dr Jasna Milošević Đorđević
6. Klinička psihologija, prof. dr Biljana Šaula Marojević

Letnji semestar:

7. Statistika
8. Razvoj u detinjstvu i adolescenciji 2, prof. dr Jelena Pešić
9. Teorije ličnosti, doc. dr Biljana Jokić, doc. dr Jelena Vidić
10. Socijalna psihologija 2, prof. dr Jasna Milošević Đorđević
11. Opšta psihopatologija i Psihopatologija kliničkih sindroma, prof. dr Saveta Draganić Gajić, ass. Milica Vezmar
12. Osnove psihoterapije i savetovanja, prof. dr Jelena Sladojević Matić

*Fakultet i Departman zadržavaju pravo dopune i izmene programa u skladu sa konačnima programoma osnovnih studija psihologije.

Kurs Psihoterapijska propedevtika

Propedevtika kao kurs za nastavak edukacije iz psihoterapije (Psihoterapijska propedevtika) je program koji je priznat i prepoznat  i usklađen sa zahtevima Saveza psihoterapeuta Srbije. Namenjen je polaznicima psihoterapijskih modaliteta koji nisu završili studije psihologije, a školuju se za psihoterapeute. Za upis na Kurs mogu da konkurišu kandidati, nezavisno od oblasti prethodnog školovanja, koji su upisali ili upisuju psihoterapijsku edukaciju i upućeni su na pohađanje programa. Kandidati ne polažu prijemni ispit. Po završetku kursa Psihoterapijska propedevtika kandidati dobijaju Sertfikat koji prilažu matičnoj psihoterapijskoj edukaciji i Savezu društava psihoterapeuta.

Zimski semestar:

1. Teorije razvoja, prof.dr Jelena Pešić, ass. Selena Vračar
2. Klinička psihologija, prof. dr Biljana Šaula Marojević

Letnji semestar:

3. Razvoj u detinjstvu i adolescenciji, prof. dr Jelena Pešić, ass. Selena Vračar
4. Teorije ličnosti, doc. dr Biljana Jokić, doc. dr Jelena Vidić
5. Osnove neuronauka, doc. dr Ana Podgorac
6. Opšta psihopatologija i Psihopatologija kliničkih sindroma, prof. dr Saveta Draganić Gajić, ass. dr Milica Vezmar
7. Osnove psihoterapije i savetovanja, prof. dr Jelena Sladojević Matić
8. Psihopatologija dece i mladih, prof. dr Jelena Radosavljev Kirćanski

*Fakultet i Departman zadržavaju pravo dopune i izmene programa u skladu sa konačnim predlogom Saveza psihoterapeuta Srbije i zvaničnim programom osnovnih studija za 2023-24. školsku godinu.

 

Kontakt

Departman za psihologiju
Karađorđeva 65, Beograd
062 /233 714
+381 11 2626 784

fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.