Master studije: Socijalni rad

Master studije socijalnog rada omogućavaju sticanje savremenih znanja i profesionalnih veština za bavljenje socijalnim potrebama i unapređenjem socijalnog položaja društva. Razvijamo naučna i stručna znanja kako studenata, tako i zaposlenih u organizacijama kojima je prioritet rad u oblasti zaštite dece i omladine, porodica, starih lica, osoba sa invaliditetom, siromašnih i marginalizovanih grupa.

Master studije socijalnog rada na FMK

Master studije socijalnog rada omogućavaju nadgradnju profesionalnih i akademskih kompetencija u oblasti savremene teorije i prakse socijalnog rada. Program nudi sadržaje koji su primenjivi u različitim sektorima značajnim za poboljšanje položaja ugroženih pojedinaca, porodica i društvenih grupa. Program je usmeren i na razvoj prakse socijalnog rada kroz promovisanje principa celoživotnog učenja, kao i ličnog i profesionalnog razvoja primenom supervizije.

Specifičnost programa ogleda se u posvećenosti studentima da ponuđene sadržaje prilagode sopstvenom profesionalnom iskustvu i kontekstu i unaprede kvalitet svog rada. Studentima je omogućeno da steknu značajne akademske veštine kao osnovu za kritičko promišljanje socijalnog rada, kreiranje i realizaciju istraživanja, kao i budući doprinos teoriji i praksi socijalnog rada. Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Master socijalni radnik.

Departman za socijalni rad obezbeđuje:
  • Podsticajno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije za sticanje znanja i lični razvoj.
  • Kurikulume koji omogućavaju studentima da pored obaveznih biraju i izborne predmete i time kreiraju obrazovni portfolio koji je u skladu sa njihovim interesovanjima.
  • Vrhunske međunarodno, regionalno i lokalno priznate stručnjake koji kroz interaktivnu nastavu odgovaraju na potrebe svake posebne grupe studenata ili pojedinca.
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove na različite sadržaje važne za nastavne jedinice.
  • Vannastavne aktivnosti koje studentima omogućavaju da se uključuju u različita regionalna istraživanja, konferencije i seminare.

Upis

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu na osnovnim studijama socijalnog rada, kao i studenti društveno-humanističkih nauka (Psihologija, Pedagogija, Andragogija, Defektologija, Specijalna pedagogija), uz polaganje diferencijalnih ispita. Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Kursevi

Izabrani kursevi:
Supervizija u socijalnom radu
više o kursu
Medijacija u socijalnom radu
više o kursu
Savremena država i socijalna politika
više o kursu
Područja socijalnog rada
više o kursu
Socijalni problemi i socijalni rad
više o kursu

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jasna Milošević Đorđević
više o predavaču

Prof. dr Aleksandra Milićević Kalašić
više o predavaču

Doc. dr Vera Despotović
više o predavaču

Doc. dr Jelena Tanasijević
više o predavaču

Ljubiša Jovanović
više o predavaču

Iva Branković
više o predavaču

Prof. dr Ivana Stepanović Ilić
više o predavaču

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović
više o predavaču

Prof. dr Kristina Brajović Car
više o predavaču

Vladan Jovanović
više o predavaču

Prof. dr Nevena Čalovska Hercog
više o predavaču

Prof. dr Ana Gavrilović
više o predavaču

Doc. dr Snežana Filipović
više o predavaču

Đorđe Terzin
više o predavaču

Kontakt

MS: Socijalni rad
Departman za socijalni rad
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2625 859
fmk@singidunum.ac.rs