Osnovne studije: Socijalni rad

Ako želite da pozitivno utičete na društvo, spremite se za posao u oblasti zaštite dece i omladine, ugroženih porodica, starih lica, siromašnih, i obespravljenih. Program osnovnih studija socijalnog rada objedinjuje temeljnu akademsku pripremu i primenu teorijskih koncepata u društvenoj stvarnosti. Naučićete kako da prepoznate individualne i društvene probleme, koristite medijaciju u kriznim situacijama, i poboljšate socio-ekonomske uslove marginalizovanih grupa.

Osnovne studije socijalnog rada na FMK

Sadržaj programa usmeren je na razvoj znanja i veština za podršku različitim ugroženim društvenim grupama (deci i omladini, porodicama u riziku, starijim osobama, osobama sa invaliditetom, žrtvama nasilja i sl) u cilju poboljšanja njihovog položaja, većeg nivoa socijalne uključenosti i razvoja socijalnog kapitala u zajednici. Znanja koja nudimo zasnovana su na savremenim teorijskim pristupima socijalnom radu, a veštine ćete razviti putem interaktivne nastave i stručne prakse u različitim ustanovama iz sistema socijalne zaštite i u organizacijama civilnog društva.

Bavimo se savremenim društvenim problemima poput digitalnog nasilja, partnerskih odnosa i migracija stanovništva, ali i osposobljavanjem novih generacija socijalnih radnika-terapeuta za rad u institucionalnoj i privatnoj praksi. Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Diplomirani socijalni radnik.

Zašto FMK?
  • Kurikulumi, pažljivim balansom između obaveznih i izbornih predmeta, omogućuju studentima da kreiraju uža usmerenja prilagođena potrebama, talentima i osobenostima svakog pojedinca.
  • Vrhunski međunarodno, regionalno i lokalno priznati stručnjaci kroz interaktivnu nastavu odgovaraju na potrebe svake posebne grupe studenata ili pojedinca.
  • Nastava u kabinetima i studijima sa kvalitetnom opremom odgovara zahtevima digitalnog doba
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove na različite sadržaje važne za nastavne jedinice.
  • Stimulativno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije podstiče saradnju među različitim profesionalnim, naučnim i umetničkim disciplinama.
  • Profesori, saradnici i studenti svakodnevno rade zajedno na konkretnim projektima, organizuju različite događaje, debate, naučne konferencije i humanitarne akcije.
  • Praksa u institucijama koje su relevantne za buduće socijalne radnike.

Upis

PREUZMI ILI PRELISTAJ BROŠURU ZA BUDUĆE STUDENTE

Za upis na osnovne studije konkurišu kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Za direktan upis na II i III i IV godinu studija konkurišu kandidati koji su završili studije ili studiraju, a stekli su uslov za upis na II, III odnosno IV godinu studija na nekom od srodnih fakulteta. Svi kandidati će biti pozvani na prijemni ispit nakon što popune i pošalju prijavu za upis.

Na Fakultetu za medije i komunikacije prijemni ispit nije osmišljen kao sistem eliminacije već kao prva prilika da se upoznamo i da saznamo više jedni o drugima. Želimo da vas upoznamo, da razumemo šta vas interesuje, kakvu karijeru planirate za sebe i koji su vaši motivi za odabir našeg Fakulteta. Prijemni ispit čini motivaciono pismo (do jedne strane teksta o vašim motivima za izbor ovog studijskog programa) i razgovor sa komisijom.

Kursevi

Izabrani kursevi:

Teorije socijalnog rada

Sistemi socijalne zaštite

Socijalni rad sa pojedincem / porodicom / grupom / zajednicom

Procena u socijalnom radu

Socijalni rad sa decom / mladima / starima

Osnovi psihologije i mentalno zdravlje

Osnove prava i socijalni rad

Izrada projekata i upravljanje projektnim ciklusom

Zločin, rod i mediji

Socijalni rad i nasilje

Iskustvene grupe

Međunarodna i uporedna socijalna politika

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jasna Milošević Đorđević
više o predavaču

Prof. dr Aleksandra Milićević Kalašić
više o predavaču

Prof. dr Nevena Čalovska Hercog
više o predavaču

Prof. dr Ana Gavrilović
više o predavaču

Vladan Jovanović
više o predavaču

Prof. dr Ivana Stepanović Ilić
više o predavaču

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović
više o predavaču

Doc. dr Jelena Tanasijević
više o predavaču

Đorđe Terzin
više o predavaču

Doc. dr Vera Despotović
više o predavaču

Doc. dr Snežana Filipović
više o predavaču

Prof. dr Kristina Brajović Car
više o predavaču

Iva Branković
više o predavaču

Ljubiša Jovanović
više o predavaču

Kontakt

OS: Socijalni rad
Departman za socijalni rad
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2625 859
062/233 185
060/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs