Osnovne studije: Socijalni rad

Ako želite da pozitivno utičete na društvo, spremite se za posao u oblasti zaštite dece i omladine, ugroženih porodica, starih lica, siromašnih, i obespravljenih. Program osnovnih studija socijalnog rada objedinjuje temeljnu akademsku pripremu i primenu teorijskih koncepata u društvenoj stvarnosti. Naučićete kako da prepoznate individualne i društvene probleme, koristite medijaciju u kriznim situacijama, i poboljšate socio-ekonomske uslove marginalizovanih grupa.

Osnovne studije socijalnog rada na FMK

Sadržaj programa usmeren je na razvoj znanja i veština za podršku različitim ugroženim društvenim grupama (deci i omladini, porodicama u riziku, starijim osobama, osobama sa invaliditetom, žrtvama nasilja i sl) u cilju poboljšanja njihovog položaja, većeg nivoa socijalne uključenosti i razvoja socijalnog kapitala u zajednici. Znanja koja nudimo zasnovana su na savremenim teorijskim pristupima socijalnom radu, a veštine ćete razviti putem interaktivne nastave i stručne prakse u različitim ustanovama iz sistema socijalne zaštite i u organizacijama civilnog društva.

Bavimo se savremenim društvenim problemima poput digitalnog nasilja, partnerskih odnosa i migracija stanovništva, ali i osposobljavanjem novih generacija socijalnih radnika-terapeuta za rad u institucionalnoj i privatnoj praksi. Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Diplomirani socijalni radnik.

Zašto FMK?
  • Kurikulumi, pažljivim balansom između obaveznih i izbornih predmeta, omogućuju studentima da kreiraju uža usmerenja prilagođena potrebama, talentima i osobenostima svakog pojedinca.
  • Vrhunski međunarodno, regionalno i lokalno priznati stručnjaci kroz interaktivnu nastavu odgovaraju na potrebe svake posebne grupe studenata ili pojedinca.
  • Nastava u kabinetima i studijima sa kvalitetnom opremom odgovara zahtevima digitalnog doba
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove na različite sadržaje važne za nastavne jedinice.
  • Stimulativno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije podstiče saradnju među različitim profesionalnim, naučnim i umetničkim disciplinama.
  • Profesori, saradnici i studenti svakodnevno rade zajedno na konkretnim projektima, organizuju različite događaje, debate, naučne konferencije i humanitarne akcije.
  • Praksa u institucijama koje su relevantne za buduće socijalne radnike.

Upis

Za upis na osnovne studije konkurišu kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Za direktan upis na II i III i IV godinu studija konkurišu kandidati koji su završili studije ili studiraju, a stekli su uslov za upis na II, III odnosno IV godinu studija na nekom od srodnih fakulteta. Svi kandidati će biti pozvani na prijemni ispit nakon što popune i pošalju prijavu za upis.

Na Fakultetu za medije i komunikacije prijemni ispit nije osmišljen kao sistem eliminacije već kao prva prilika da se upoznamo i da saznamo više jedni o drugima. Želimo da vas upoznamo, da razumemo šta vas interesuje, kakvu karijeru planirate za sebe i koji su vaši motivi za odabir našeg Fakulteta. Prijemni ispit čini motivaciono pismo (do jedne strane teksta o vašim motivima za izbor ovog studijskog programa), razgovor sa komisijom i test iz engleskog jezika.

Kursevi

Izabrani kursevi:

Teorije socijalnog rada

Sistemi socijalne zaštite

Socijalni rad sa pojedincem / porodicom / grupom / zajednicom

Procena životnih okolnosti korisnika socijalnog rada

Socijalni rad sa decom / mladima / starima

Osnovi psihologije i mentalno zdravlje

Osnove prava i socijalni rad

Zločin, rod i mediji

Socijalni rad i nasilje

Iskustvene grupe

Međunarodna i uporedna socijalna politika

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jasna Milošević Đorđević
više o predavaču

Prof. dr Aleksandra Milićević Kalašić
više o predavaču

Prof. dr Nevena Čalovska Hercog
više o predavaču

Ljubiša Jovanović
više o predavaču

Iva Branković
više o predavaču

Prof. dr Ivana Stepanović Ilić
više o predavaču

Prof. dr Mirjana Divac Jovanović
više o predavaču

Prof. dr Ana Gavrilović
više o predavaču

Vladan Jovanović
više o predavaču

Doc. dr Vera Despotović
više o predavaču

Doc. dr Snežana Filipović
više o predavaču

Prof. dr Kristina Brajović Car
više o predavaču

Đorđe Terzin
više o predavaču

Kontakt

OS: Socijalni rad
Departman za socijalni rad
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2625 859
fmk@singidunum.ac.rs