Osnovne studije: Socijalni rad

Ako želite da pozitivno utičete na društvo, spremite se za posao u oblasti zaštite dece i omladine, ugroženih porodica, starih lica, siromašnih, i obespravljenih. Program osnovnih studija socijalnog rada objedinjuje temeljnu akademsku pripremu i primenu teorijskih koncepata u društvenoj stvarnosti. Naučićete kako da prepoznate individualne i društvene probleme, koristite medijaciju u kriznim situacijama, i poboljšate socio-ekonomske uslove marginalizovanih grupa.

PREUZMI BROŠURU

Sadržaj programa usmeren je na razvoj znanja i veština za podršku različitim ugroženim društvenim grupama (deci i omladini, porodicama u riziku, starijim osobama, osobama sa invaliditetom, žrtvama nasilja i sl) u cilju poboljšanja njihovog položaja, većeg nivoa socijalne uključenosti i razvoja socijalnog kapitala u zajednici. Znanja koja nudimo zasnovana su na savremenim teorijskim pristupima socijalnom radu, a veštine ćete razviti putem interaktivne nastave i stručne prakse u različitim ustanovama iz sistema socijalne zaštite i u organizacijama civilnog društva.

Bavimo se savremenim društvenim problemima poput digitalnog nasilja, partnerskih odnosa i migracija stanovništva, ali i osposobljavanjem novih generacija socijalnih radnika-terapeuta za rad u institucionalnoj i privatnoj praksi. Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Diplomirani socijalni radnik.

Zašto FMK?
  • Kurikulumi, pažljivim balansom između obaveznih i izbornih predmeta, omogućuju studentima da kreiraju uža usmerenja prilagođena potrebama, talentima i osobenostima svakog pojedinca.
  • Vrhunski međunarodno, regionalno i lokalno priznati stručnjaci kroz interaktivnu nastavu odgovaraju na potrebe svake posebne grupe studenata ili pojedinca.
  • Nastava u kabinetima i studijima sa kvalitetnom opremom odgovara zahtevima digitalnog doba
  • Elektronske stranice predmeta na kojima su postavljene sve nastavne jedinice predmeta, uz dodatnu literaturu i linkove na različite sadržaje važne za nastavne jedinice.
  • Stimulativno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije podstiče saradnju među različitim profesionalnim, naučnim i umetničkim disciplinama.
  • Profesori, saradnici i studenti svakodnevno rade zajedno na konkretnim projektima, organizuju različite događaje, debate, naučne konferencije i humanitarne akcije.
  • Praksa u institucijama koje su relevantne za buduće socijalne radnike.
Kontakt

OS: Socijalni rad
Departman za socijalni rad
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2625 859
060/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.