STUDIJE POLITIKE

Departman za studije politike pruža jedinstveno obrazovno iskustvo na pažljivo osmišljenim osnovnim i master studijama. Studenti i studentkinje pohađaju nastavu koju vode eminentni profesori i profesorke, koji se bave aktuelnim i danas nužnim pitanjima savremenog “sveta.”

Kombinujemo praktičan i teorijski pristup kompleksnom polju političih studija: od razmatranja kapitalističkog svetskog sistema, savremene diplomatije, fenomena konflikta i njegovih transformacija, do kritičkog preispitivanja koncepta nasilja, urbanih prostora i građanskog angažmana u svetu koji nas okružuje. Kursevi iz međunarodnih odnosa, komparativnih studija politike i političke filozofije bave se aktuelnim debatama u političkim naukama, dok seminari fokusirani na umetnost, kinematografiju, klimatske promene, urbani život i kulturne fenomene donose interdiscplinarnu perspektivu i složeno razumevanje uticaja politike na globalna i lokalna dešavanja.

Studenti i studentkinje imaju mogućnost da aktivno učestvuju na dvema letnjim školama koje Departman za studije politike organizuje svake godine: Međunarodna letnja škola za komparativne studije konflikta i Letnja škola za seksualnosti, kulture i politike. Pored toga, Erazmus + programi su otvoreni za naše studente i studentkinje, u okviru dva tekuća partnerstva sa Univerzitetom na Islandu i sa Philipps-Universität Marburg u Nemačkoj.

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za studije politike
Karađorđeva 65, Beograd
060/2626 474
studije.politike@fmk.edu.rs
Twitter @politicsFMK

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.