Studije politike

Departman za studije politike nastoji da omogući jedinstveno obrazovno iskustvo na pažljivo osmišljenim osnovnim i master studijama. Studenti i studentkinje pohađaju nastavu koju vode eminentni profesori i profesorke, koji se bave aktuelnim i danas nužnim pitanjima savremenog “sveta.”

Kombinujemo praktičan i teorijski pristup kompleksnom polju političih studija: od razmatranja kritičkog razumevanja pojmova politike i političkog u kontekstu savremenosti, kapitalističkog svetskog sistema, međunarodnih odnosa i internacionalnih intervencija, preispitivanja fenomena konflikta i njegovih transformacija, do kritičkog preispitivanja koncepta nasilja, urbanih prostora i građanskog angažmana u svetu koji nas okružuje. Kursevi koje nudimo (u formi predavanja i diskusionih seminara) studentkinjama i studentima obezbeđuju mogućnost da kritički pristupe postojećoj i relevantnoj stručnoj literaturi na području društvenih nauka, kao i da sprovedu samostalno teorijsko i empirijsko istraživanje na master studijama.

Studenti i studentkinje imaju mogućnost da aktivno učestvuju na dvema letnjim školama koje Departman za studije politike organizuje svake godine: Međunarodna letnja škola za komparativne studije konflikta i Letnja škola za seksualnosti, kulture i politike. Pored toga, Erazmus + programi su otvoreni za naše studente i studentkinje, u okviru dva tekuća partnerstva sa Univerzitetom na Islandu i sa Philipps-Universität Marburg u Nemačkoj.

Upis

Za upis na osnovne studije konkurišu svi kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Svi kandidati će biti pozvani na prijemni ispit nakon što popune i pošalju prijavu za upis. Prijemni ispit čini motivaciono pismo (do jedne strane teksta o vašim motivima za izbor ovog studijskog programa), razgovor sa komisijom i test iz engleskog jezika.

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu. Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Kursevi

Izabrani kursevi:

Ideologija u svetu bez ideologija?
više o kursu
Globalna politika kroz film, kulturu i umetnost
više o kursu
Uvod u međunarodne odnose
više o kursu
Pravo na grad: kapitalizam i urbanističke politike
više o kursu
Politička psihologija
više o kursu
Kritičke studije politike
više o kursu
Globalna istorija političkih sistema
više o kursu
Analiza kapitalističkog svetskog sistema
više o kursu
Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost
više o kursu
Peace & Conflict Studies: from the Balkans to the Middle East
više o kursu

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jelisaveta Blagojević
više o predavaču

Prof. dr Igor Štiks
više o predavaču

Prof. dr Katerina Kolozova

Prof. dr Rade Pantić
više o predavaču

Prof. dr Žarko Cvejić
više o predavaču

Prof. dr Orli Fridman
više o predavaču

Prof. dr Rastko Močnik
više o predavaču

Prof. dr Marija Đorić
više o predavaču

Prof. dr Dino Abazović

Prof. dr Boris Buden

Doc. dr Mirjana Stošić
više o predavaču

Dr Jelena Vasiljević

Srećko Horvat

Dr Jelena Tošić

Letnje škole

Letnja škola komparativnih studija konflikta
cfccs.org/summer-school

Letnja škola za istraživanje seksualnosti, kulture i politike
ipakcentar.org/summer-school

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za studije politike
Karađorđeva 65, Beograd

+381 11 2626 474
studije.politike@fmk.edu.rs
Twitter @politicsFMK