Master studije: Međunarodni odnosi i diplomatija

Međunarodni odnosi i diplomatija utiču na rat i mir, sukobe i saradnju, bogatstvo i siromaštvo, moć i društvene promene, kao i ponašanja globalnih aktera – od država, do predsednika, do korporacija. Na ovom master programu studenti stiču teoretske i praktične alate koji su im neophodni za suočavanje sa najvažnijim međunarodnim izazovima 21. veka.

Program obezbeđuje sticanje teorijskih znanja i veština primenjenih političkih nauka u međunarodnim odnosima i diplomatiji, kao i specifična stručna znanja koja će omogućiti studentima da se nakon završenih studija profesionalno bave spoljnom politikom, međunarodnim odnosima, diplomatsko-konzularnim poslovima i javnom diplomatijom, kao i da karijeru grade u naučnim i akademskim institucijama, kompanijama i međunarodnim organizacijama. Kroz jednogodišnje master studije, studenti stiču interdisciplinarna znanja – od metodologije naučno-istraživačkog rada do kulturne diplomatije, od međunarodne diplomatije do međunarodnog prava, od diplomatske prakse do budućnosti dipomatije u globalnom i digitalnom svetu.

Upis

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu. Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Kursevi

Neki od kurseva koje ćete slušati na ovom programu su:
Globalna istorija političkih sistema
više o kursu
Međunarodna diplomatija
više o kursu
Introduction to Comparative Politics
više o kursu
Peace & Conflict Studies: from the Balkans to the Middle East
više o kursu
Kulturna diplomatija
Međunarodno pravo

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jelisaveta Blagojević
više o predavaču

Miloš Strugar
više o predavaču

Prof. dr Marija Đorić
više o predavaču

Prof. dr Rade Pantić
više o predavaču

Prof. dr Rastko Močnik
više o predavaču

Prof. dr Igor Štiks
više o predavaču

Mirko Mrkić
više o predavaču

Prof. dr Orli Fridman
više o predavaču

Prof. dr Žarko Cvejić
više o predavaču

Dr Bojan Bugarčić

Kontakt

MS: Međunarodni odnosi i diplomatija
Departman za studije politike
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
studije.politike@fmk.edu.rs