Master studije: Studije politike

Dezinformacije, globalne krize i sukobljene ideologije sve više obeležavaju našu stvarnost. Da bismo razumeli i savladali ove savremene fenomene, potrebni su nam kritički mislioci koji takođe aktivno učestvuju u zajednicama u kojima žive.

Master program iz studija politike je jednogodišnji program osmišljen za postdiplomsko obrazovanje iz područja međunarodnih odnosa, studija politike i kritičke političke teorije. Studenti ovog master programa se kritički bave savremenim političkim pitanjima i teorijskim raspravama u oblastima globalne politike, komparativne politike, međunarodnih odnosa, studija mira, konflikta i sećanja, građanstva i društvenih pokreta, feminističkih i postkolonijalnih teorija, političke umetnosti i urbanih studija. Program ima za cilj da ojača kritičke aspekte političkih studija i međunarodnih odnosa otvaranjem ka širim interdisciplinarnim istraživanjima i alternativnim imaginarijima.

Programska usmerenja:
  • Kritički pristupi političkoj teoriji
  • Studije mira i konflikta
  • Studije sećanja
  • Građanstvo i društveni angažman
  • Urbana politika: arhitektura, pokreti, umetnost
  • Metode istraživanja u društvenim naukama

Studijski program se izvodi na srpskom i engleskom jeziku.

Studenti će na kraju programa steći znanja o savremenim političkim problemima i debatama u navedenim studijskim poljima, te izgraditi teorijsku i metodološku osnovu za sopstvena naučna istraživanja.

Nakon završenih kurseva predviđenih programom (60 ETCS), te uspešno odbranjenog master rada, studenti stiču diplomu mastera iz politikologije.

Kontakt

MS: Studije politike i međunarodni odnosi
Departman za studije politike
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474

060/2626 474
politika@fmk.edu.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.