Master studije: Kritičke studije politike

Interdisciplinarni master program koji aktivno uključuje studente i studentkinje u kritičko razmatranje opšte prisutnih političkih problema, i u teorijske diskusije na polju globalne politike, komparativne politike, međunarodnih odnosa, studija (post)konflikta, građanstva i društvenih pokreta, feminističke teorije, umetnosti i kulture i njihove uloge u društvu i politici, i urbanih kritičkih studija.

 
 
 

Naše je nastojanje da osnažimo kritičke aspekte političke teorije i političkih studija tako što ćemo razviti šire kros-disciplinarno polje razumevanja savremenih političkih perspektiva i alternativnih imaginacija u političkoj sferi.

Studenti i studentkinje imaju mogućnost da aktivno učestvuju na dvema letnjim školama koje Departman za studije politike organizuje svake godine: Međunarodna letnja škola za komparativne studije konflikta i Letnja škola za seksualnosti, kulture i politike. Pored toga, Erazmus + programi su otvoreni za naše studente i studentkinje, u okviru dva tekuća partnerstva sa Univerzitetom na Islandu i sa Philipps-Universität Marburg u Nemačkoj.

Studijski program se izvodi na srpskom i engleskom jeziku.

Upis

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu. Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Kursevi

Neki od kurseva koje ćete slušati na ovom programu su

Kritičke studije politike
više o kursu
Analiza kapitalističkog svetskog sistema
više o kursu
Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost
više o kursu
Peace & Conflict Studies: from Balkans to Middle East
više o kursu

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jelisaveta Blagojević
više o predavaču

Prof. dr Igor Štiks
više o predavaču

Prof. dr Katerina Kolozova

Prof. dr Rade Pantić
više o predavaču

Prof. dr Žarko Cvejić
više o predavaču

Prof. dr Orli Fridman
više o predavaču

Prof. dr Rastko Močnik
više o predavaču

Prof. dr Marija Đorić
više o predavaču

Prof. dr Dino Abazović

Prof. dr Boris Buden

Doc. dr Mirjana Stošić
više o predavaču

Dr Jelena Tošić

Dr Jelena Vasiljević

Srećko Horvat

Letnje škole

Letnja škola komparativnih studija konflikta
cfccs.org/summer-school

Letnja škola za istraživanje seksualnosti, kulture i politike
ipakcentar.org/summer-school

Kontakt

MS: Kritičke studije politike
Departman za studije politike
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
studije.politike@fmk.edu.rs