Master studije:
Studije politike
i međunarodni odnosi

Dezinformacije, globalne krize i sukobljene ideologije sve više obeležavaju našu stvarnost. Da bismo razumeli i savladali ove savremene fenomene, potrebni su nam kritički mislioci koji takođe aktivno učestvuju u zajednicama u kojima žive.

Master program iz studija politike i međunarodnih odnosa je jednogodišnji program osmišljen za postdiplomsko obrazovanje iz područja međunarodnih odnosa, studija politike i kritičke političke teorije. Studenti ovog master programa se kritički bave savremenim političkim pitanjima i teorijskim raspravama u oblastima globalne politike, komparativne politike, međunarodnih odnosa, studija mira, konflikta i sećanja, građanstva i društvenih pokreta, feminističkih i postkolonijalnih teorija, političke umetnosti i urbanih studija. Program ima za cilj da ojača kritičke aspekte političkih studija i međunarodnih odnosa otvaranjem ka širim interdisciplinarnim istraživanjima i alternativnim imaginarijima.

Programska usmerenja:

• Kritički pristupi političkoj teoriji
• Studije mira i konflikta
• Studije sećanja
• Građanstvo i društveni angažman
• Urbana politika: arhitektura, pokreti, umetnost
• Metode istraživanja u društvenim naukama

Studijski program se izvodi na srpskom i engleskom jeziku.

Studenti će na kraju programa steći znanja o savremenim političkim problemima i debatama u navedenim studijskim poljima, te izgraditi teorijsku i metodološku osnovu za sopstvena naučna istraživanja.

Nakon završenih kurseva predviđenih programom (60 ETCS), te uspešno odbranjenog master rada, studenti stiču diplomu mastera iz politikologije ili međunarodnih odnosa.

Upis

Prijave za upis na master program mogu poslati domaći, regionalni i međunarodni studenti, posebno oni kandidati koji imaju diplomske ili magistarske studije iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, kao i iz drugih srodnih disciplina. Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Kursevi

Svi naši postdiplomski kursevi su seminari koji nude podsticajno intelektualno okruženje i diskusije o relevatnoj akademskoj literaturi:

Uvod u kritičke političke studije
Politička ekonomija
Studije mira i konflikta
Savremeni međunarodni odnosi
Građanstvo, demokratija, zajednica
Istraživačke metode
Politike sećanja u podeljenim društvima
Savremeni grad: politika, društvo, umetnost
Evropski kolonijalizam i njegovo nasleđe
Posle Jugoslavije: natrag na periferiju
Politička psihologija

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jelisaveta Blagojević
više o predavaču

Prof. dr Igor Štiks
više o predavaču

Prof. dr Rade Pantić
više o predavaču

Doc. dr Janko Međedović
više o predavaču

Dr Jelena Tošić

Prof. dr Orli Fridman
više o predavaču

Prof. dr Žarko Cvejić
više o predavaču

Prof. dr Jelena Vasiljević

Prof. dr Dino Abazović

Prof. dr Rastko Močnik
više o predavaču

Prof. dr Dragana Stojanović
više o predavaču

Prof. dr Katerina Kolozova

Filip Balunović

Letnje škole

Naš Departman već godinama organizuje dve međunarodne letnje škole na engleskom jeziku. Kursevi letnje škole nose 5 ESPB i mogu zameniti izborne predmete na master studijama:

Letnja škola komparativnih studija konflikta
cfccs.org/summer-school

Letnja škola za istraživanje seksualnosti, kulture i politike
ipakcentar.org/summer-school

Kontakt

MS: Studije politike i međunarodni odnosi
Departman za studije politike
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
studije.politike@fmk.edu.rs