Master studije: Kritičke studije politike

Interdisciplinarni master program koji aktivno uključuje studente i studentkinje u kritičko razmatranje opšte prisutnih političkih problema, i u teorijske diskusije na polju globalne politike, komparativne politike, međunarodnih odnosa, studija (post)konflikta, građanstva i društvenih pokreta, feminističke teorije, umetnosti i kulture i njihove uloge u društvu i politici, i urbanih kritičkih studija.

 
 
 

Naše je nastojanje da osnažimo kritičke aspekte političke teorije i političkih studija tako što ćemo razviti šire kros-disciplinarno polje razumevanja savremenih političkih perspektiva i alternativnih imaginacija u političkoj sferi.

Studenti i studentkinje imaju mogućnost da aktivno učestvuju na dvema letnjim školama koje Departman za studije politike organizuje svake godine: Međunarodna letnja škola za komparativne studije konflikta i Letnja škola za seksualnosti, kulture i politike. Pored toga, Erazmus + programi su otvoreni za naše studente i studentkinje, u okviru dva tekuća partnerstva sa Univerzitetom na Islandu i sa Philipps-Universität Marburg u Nemačkoj.

Studijski program se izvodi na srpskom i engleskom jeziku. Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Master politikolog.

Upis

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu. Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Kursevi

Neki od kurseva koje ćete slušati na ovom programu su

Kritičke studije politike
Studije konflikta: od Balkana do Srednjeg Istoka
Građanstvo, demokratija, zajednice
Istraživački metodi: Metodologija naučno-istraživačkog i umetničko-istraživačkog rada
Posle Jugoslavije: natrag na periferiju
Teorijski pristupi Jugoslaviji: od periferije ka socijalizmu
Moderni grad: prostor, kultura i politika
Memory and Conflict: Remembering and Forgetting in Divided Societies

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jelisaveta Blagojević
više o predavaču

Prof. dr Igor Štiks
više o predavaču

Prof. dr Rade Pantić
više o predavaču

Doc. dr Janko Međedović
više o predavaču

Dr Jelena Tošić

Prof. dr Orli Fridman
više o predavaču

Prof. dr Žarko Cvejić
više o predavaču

Prof. dr Jelena Vasiljević

Prof. dr Dino Abazović

Prof. dr Rastko Močnik
više o predavaču

Prof. dr Dragana Stojanović
više o predavaču

Prof. dr Katerina Kolozova

Filip Balunović

Letnje škole

Letnja škola komparativnih studija konflikta
cfccs.org/summer-school

Letnja škola za istraživanje seksualnosti, kulture i politike
ipakcentar.org/summer-school

Kontakt

MS: Kritičke studije politike
Departman za studije politike
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
studije.politike@fmk.edu.rs