Osnovne studije: Političke nauke

Zašto politika?

Zato što od nje ne možeš da pobegneš. Ako možeš, javi da i to studiramo jer i beg je politika. Na Departmanu za studije politike se upravo bavimo time kako politika određuje naše živote, do u najsitnije detalje, i kako se boriti s tim i protiv toga. Bavimo se idejama jer ideje oblikuju svet, a nove ideje o nama i planeti na kojoj živimo su ključne za budućnost za koju pripremamo naše studente.

PREUZMI BROŠURU

Šta se studira na političkim naukama?

Kroz empirijske, teorijske, praktične i istorijske pristupe obrazujemo nove generacije studenata koji ne samo da razumeju svet u kojem žive već su aktivno uključeni u život svojih zajednica. Kursevi iz međunarodnih odnosakomparativnih studija politike i političke filozofije bave se aktuelnim debatama u političkim naukama, dok seminari fokusirani na umetnostkinematografijuklimatske promeneurbani život i kulturne fenomene donose interdiscplinarnu perspektivu i složeno razumevanje uticaja politike na globalna i lokalna dešavanja.

Zašto smo sasvim drugačiji od drugih?

Studije politike na FMK ne svode politiku samo na zvanične političke institucije, partije i borbu za vlast. U 21. veku politika se mora proučavati kao ono što se tiče razumevanja i prostora i vremena, i grada i ulice, i ljubavi i ljubomore, i aktivizma i apatije. Politika se dešava svaki put kada postoji odnos ja i drugi, pa se politikom bavimo i kada govorimo o prijateljstvu, pripadnosti, seksualnosti, svakodnevnom životu, sportskom navijanju ili muzičkom ukusu.

Dobro, a šta posle?

Zbog našeg specifičnog pristupa savremenoj politici, društvu i kulturi, s fokusom na pojedinca unutar lokalne, nacionalne, kontinentalne i globalne zajednice, naši su studenti spremni za profesionalne izazove kako u vladinom sektoru tako i u civilnom društvu. Lako se snalaze u međunarodnim organizacijamadiplomatiji i svim vrstama medija, znaju kako pripremati i voditi građanske incijative, a diploma politikologije na FMK im garantuje uspešan nastavak postdiplomskih studija u zemlji i inostranstvu.

Kontakt

OS: Političke nauke
Departman za studije politike
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474

060/2626 474
politika@fmk.edu.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.