Osnovne studije politike

Zašto politika?
Zato što od nje ne možeš da pobegneš. Ako možeš, javi da i to studiramo jer i beg je politika. Na Departmanu za studije politike se upravo bavimo time kako politika određuje naše živote, do u najsitnije detalje, i kako se boriti s tim i protiv toga. Bavimo se idejama jer ideje oblikuju svet, a nove ideje o nama i planeti na kojoj živimo su ključne za budućnost za koju pripremamo naše studente.

Šta se studira na studijama politike?

Kroz empirijske, teorijske, praktične i istorijske pristupe obrazujemo nove generacije studenata koji ne samo da razumeju svet u kojem žive već su aktivno uključeni u život svojih zajednica. Kursevi iz međunarodnih odnosa, komparativnih studija politike i političke filozofije bave se aktuelnim debatama u političkim naukama, dok seminari fokusirani na umetnost, kinematografiju, klimatske promene, urbani život i kulturne fenomene donose interdiscplinarnu perspektivu i složeno razumevanje uticaja politike na globalna i lokalna dešavanja.

 

Zašto smo sasvim drugačiji od drugih?

Studije politike na FMK ne svode politiku samo na zvanične političke institucije, partije i borbu za vlast. U 21. veku politika se mora proučavati kao ono što se tiče razumevanja i prostora i vremena, i grada i ulice, i ljubavi i ljubomore, i aktivizma i apatije. Politika se dešava svaki put kada postoji odnos ja i drugi, pa se politikom bavimo i kada govorimo o prijateljstvu, pripadnosti, seksualnosti, svakodnevnom životu, sportskom navijanju ili muzičkom ukusu.

 

Dobro, a šta posle?

Zbog našeg specifičnog pristupa savremenoj politici, društvu i kulturi, s fokusom na pojedinca unutar lokalne, nacionalne, kontinentalne i globalne zajednice, naši su studenti spremni za profesionalne izazove kako u vladinom sektoru tako i u civilnom društvu. Lako se snalaze u međunarodnim organizacijama, diplomatiji i svim vrstama medija, znaju kako pripremati i voditi građanske incijative, a diploma politikologije na FMK im garantuje uspešan nastavak postdiplomskih studija u zemlji i inostranstvu.

Upis

PREUZMI ILI PRELISTAJ BROŠURU ZA BUDUĆE STUDENTE

Za upis konkurišu kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Za direktan upis na II i III i IV godinu studija konkurišu kandidati koji su završili studije ili studiraju, a stekli su uslov za upis na II, III odnosno IV godinu studija na nekom od srodnih fakulteta. Svi kandidati će biti pozvani na prijemni ispit nakon što popune i pošalju prijavu za upis.

Na Fakultetu za medije i komunikacije prijemni ispit nije osmišljen kao sistem eliminacije već kao prva prilika da se upoznamo i da saznamo više jedni o drugima. Prijemni ispit čini motivaciono pismo (do jedne strane teksta o vašim motivima za izbor ovog studijskog programa) i razgovor sa komisijom.

Kursevi

Neki od kurseva koje ćete slušati na ovom programu su

Ideologija u svetu bez ideologija?
više o kursu
Globalna politika kroz film, kulturu i umetnost
više o kursu
Uvod u međunarodne odnose
više o kursu
Introduction to Comparative Politics
više o kursu
Pravo na grad: kapitalizam i urbanističke politike
više o kursu
Kritičke studije politike
više o kursu
Globalni mediji i kultura otpora
više o kursu
Moda i moć
više o kursu

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jelisaveta Blagojević
više o predavaču

Prof. dr Igor Štiks
više o predavaču

Prof. dr Dragana Stojanović
više o predavaču

Prof. dr Tatjana Rosić Ilić
više o predavaču

Doc. dr Mirjana Stošić
više o predavaču

Prof. dr Nebojša Blanuša

Prof. dr Orli Fridman
više o predavaču

Prof. dr Žarko Cvejić
više o predavaču

Prof. dr Novica Milić
više o predavaču

Doc. dr Ana Došen
više o predavaču

Prof. dr Jelena Vasiljević

Prof. dr Rastko Močnik
više o predavaču

Prof. dr Rade Pantić
više o predavaču

Prof. dr Ana Gavrilović
više o predavaču

Doc. dr Danica Čigoja Piper
više o predavaču

Filip Balunović

Letnje škole

Letnja škola komparativnih studija konflikta
cfccs.org/summer-school

Letnja škola za istraživanje seksualnosti, kulture i politike
ipakcentar.org/summer-school

Kontakt

OS: Studije politike
Departman za studije politike
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
060/2626 474
062/233 185
studije.politike@fmk.edu.rs