Osnovne studije politike

Danas je, više nego ikada, važno da naučimo da mislimo van nametnutih sistema i granica. 

 
 
 

Na studijama politike ćete analizirati odnose moći, (ne)jednakosti i autoriteta na svim institucionalnim nivoima – od porodice, preko grada do međunarodnih organizacija. Proći ćemo kroz istoriju političkih ideja, kako bismo zajedno mogli da zamislimo drugačiju lokalnu i globalnu političku budućnost. Po završetku studijskog programa stičete zvanje Diplomirani politikolog.

Zašto FMK?
  • Kurikulumi, pažljivim balansom između obaveznih i izbornih predmeta, omogućuju studentima da kreiraju uža usmerenja prilagođena potrebama, talentima i osobenostima svakog pojedinca.
  • Profesori, saradnici i studenti svakodnevno rade zajedno na konkretnim projektima, organizuju različite događaje, akcije, debate i naučne konferencije.
  • Nastava u kabinetima i studijima sa kvalitetnom opremom odgovara zahtevima digitalnog doba.
  • Stimulativno okruženje Fakulteta za medije i komunikacije podstiče saradnju među različitim profesionalnim, naučnim i umetničkim disciplinama.
  • Organizovane vannastavne aktivnosti studentima omogućavaju umreženost i aktivno učešće u medijskom i kulturnom životu Beograda, Srbije i regiona.

Upis

Za upis konkurišu kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Za direktan upis na II i III i IV godinu studija konkurišu kandidati koji su završili studije ili studiraju, a stekli su uslov za upis na II, III odnosno IV godinu studija na nekom od srodnih fakulteta. Svi kandidati će biti pozvani na prijemni ispit nakon što popune i pošalju prijavu za upis.

Na Fakultetu za medije i komunikacije prijemni ispit nije osmišljen kao sistem eliminacije već kao prva prilika da se upoznamo i da saznamo više jedni o drugima. Prijemni ispit čini motivaciono pismo (do jedne strane teksta o vašim motivima za izbor ovog studijskog programa), razgovor sa komisijom i test iz engleskog jezika.

Kursevi

Neki od kurseva koje ćete slušati na ovom programu su

Ideologija u svetu bez ideologija?
više o kursu
Globalna politika kroz film, kulturu i umetnost
više o kursu
Uvod u međunarodne odnose
više o kursu
Pravo na grad: kapitalizam i urbanističke politike
više o kursu
Politička psihologija
više o kursu
Kritičke studije politike
više o kursu
Globalna istorija političkih sistema
više o kursu
Introduction to Comparative Politics
više o kursu

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Jelisaveta Blagojević
više o predavaču

Prof. dr Igor Štiks
više o predavaču

Prof. dr Marija Đorić
više o predavaču

Prof. dr Rade Pantić
više o predavaču

Prof. dr Orli Fridman
više o predavaču

Prof. dr Žarko Cvejić
više o predavaču

Srećko Horvat

Prof. dr Rastko Močnik
više o predavaču

Doc. dr Mirjana Stošić
više o predavaču

Letnje škole

Letnja škola komparativnih studija konflikta
cfccs.org/summer-school

Letnja škola za seksualnost, kulture i politike
ipakcentar.org/summer-school

Kontakt

OS: Studije politike
Departman za studije politike
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 474
studije.politike@fmk.edu.rs