Transdisciplinarna humanistika i teorija umetnosti i medija

Multi- i interdisciplinarna proučavanja donela su nove interpretacije nauke, umetnosti i kulture. Transdisciplinarnost predstavlja naredni korak ka inovativnom preplitanju i spajanju različitih disciplina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povezivanjem oblasti kao što su teorija, antropologija i sociologija umetnosti i medija, studije kulture, politike i prostora podstičemo individualni pristup transdisciplinarnim istraživanjima. Studijski programi ovog Departmana su, tako, namenjeni svim studentima, nezavisno od njihove matične discipline, i pripremaju ih za akademski, naučni i istraživački rad, te karijeru u umetnosti, kulturi, medijima i izdavaštvu.

Upis

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu. Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Za upis na doktorske studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 300 ESPB (240+60 ili 180+120) ili diplomirali po starom zakonu.  Studentkinje i studenti sa doktorskih studijskih programa drugih fakulteta i univerziteta imaju mogućnost da pohađaju Istraživački projekat na programu doktorskih studija FMK tokom jednog semestra.

Kursevi

Izabrani kursevi:
Transdisciplinarna humanistika i teorija umetnosti
više o kursu
Teorija vizuelnih umetnosti
više o kursu
Filozofija u kontekstu umetnosti
više o kursu
Transdisciplinarni žanrovi u umetnostima i medijima
više o kursu
Teorija eksperimentalne književnosti
više o kursu
Umetnost novih medija: pojam i tipologije
više o kursu
Memorija, istorija i mediji
više o kursu
Performans umetnost i digitalni performans
više o kursu
Istraživački projekat
više o kursu

Profesori

RUKOVODILAC DEPARTMANA

Prof. dr Miodrag Šuvaković
više o predavaču

Prof. dr Jovan Čekić
više o predavaču

Prof. dr Tatjana Rosić Ilić
više o predavaču

Prof. dr Nataša Teofilović
više o predavaču

Prof. dr Ljiljana Bulatović
više o predavaču

Prof. dr Andrija Filipović
više o predavaču

Doc. dr Aleksa Milanović
više o predavaču

Prof. dr Dubravka Đurić
više o predavaču

Prof. dr Rastko Močnik
više o predavaču

Prof. dr Goran Bulatović
više o predavaču

Prof. dr Novica Milić
više o predavaču

Prof. dr Ana Petrov
više o predavaču

Doc. dr Luka Bešlagić
više o predavaču

Prof. dr Jelisaveta Blagojević
više o predavaču

Prof. dr Angelina Milosavljević
više o predavaču

Prof. dr Žarko Cvejić
više o predavaču

Prof. dr Bojana Cvejić
više o predavaču

Prof. dr Dragana Stojanović
više o predavaču

Doc. dr Mirjana Stošić
više o predavaču

Gostujući profesori

Prof. dr Lev Kreft

Prof. dr Sonja Marinković

Prof. dr Polona Tratnik

Prof. dr Nenad Miščević

Prof. dr Marina Gržinić

Prof. dr Aleš Erjavec

Prof. dr Nataša Lah

Alumni

dr Sanja Petrović Todosijević
Naučni saradnik
Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

dr Luka Bešlagić
Docent
Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

dr Ana Došen
Docent
Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

dr Aleksa Milanović
Docent
Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

dr Svetlana Racanović
Docent
Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore

dr Verica Savić

dr Tanja Radošević
Saradnica u Grupi za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

dr Vjera Mujović Prajs

dr Zoran Belić
Slobodni umetnik

dr Kristina Bojanović

dr Dragana Kružić

dr Irena Lagator Pejović
Docent
Fakultet za dizajn i multimediju Univerziteta Donja Gorica, Podgorica

dr Simona Žikić
Predavač
Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

Msc Jelena Vojvodić

Msc Milica Arambašić

Msc Bojana Radovanović

Msc Andrea Tešanović

Msc Milovan Novaković

Msc Tea Nikolić

Msc David Firanj

Msc Nina Grbić

Msc Una Banzić

Msc Aleksandra Budžak

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za humanistiku i teoriju umetnosti i medija
Kancelarija 110, prvi sprat
Karađorđeva 65, Beograd

+381 11 26 25 381
060/2626 474

fmk@singidunum.ac.rs