TRANSDISCIPLINARNA HUMANISTIKA I TEORIJA UMETNOSTI I MEDIJA

Multi- i interdisciplinarna proučavanja donela su nove interpretacije nauke, umetnosti i kulture. Transdisciplinarnost predstavlja naredni korak ka inovativnom preplitanju i spajanju različitih disciplina.

Video: Nataša Teofilović

Povezivanjem oblasti kao što su teorija, antropologija i sociologija umetnosti i medija, studije kulture, politike i prostora podstičemo individualni pristup transdisciplinarnim istraživanjima. Studijski programi ovog Departmana su, tako, namenjeni svim studentima, nezavisno od njihove matične discipline, i pripremaju ih za akademski, naučni i istraživački rad, te karijeru u umetnosti, kulturi, medijima i izdavaštvu.

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za humanistiku i teoriju umetnosti i medija
Kancelarija 110, prvi sprat
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 26 25 381
060/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.