Doktorske akademske studije: Transdisciplinarne studije savremenih umetnosti i medija

U savremenoj akademskoj, istraživačkoj, umetničkoj i medijskoj praksi transdisciplinarnost postaje osnovni modus i metod rada.

Na ovom doktorskom studijskom programu, kroz interaktivna predavanja i diskusije, kao i samostalni istraživački rad, studenti se upoznaju sa teorijama moderne, avangardne, eksperimentalne, neoavangardne, postmoderne i savremene umetnosti, posebno proučavajući savremene pojavnosti medija kao što su novi mediji, intermediji, postmediji i transmediji. Svoj originalni i inovativni doprinos odabranom predmetu i problemu proučavanja studenti finalizuju izradom doktorske disertacije. Po završetku studijskog programa student stiče zvanje Doktor nauka – umetnost i mediji.

Otvoreni ekran za sve kandidate zainteresovane za upis na doktorske studije transdisciplinarnih umetnosti i medija održavaju se sredom od 16 do 17 časova putem Google meet platforme – link za pristup otvorenom ekranu.

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za humanistiku i teoriju umetnosti i medija
Kancelarija 110, prvi sprat
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 26 25 381
fmk@singidunum.ac.rs

+381641326584 dr Aleksa Milanović, koordinator Departmana za humanistiku i teoriju umetnosti i medija 
+381607327622 dr Miodrag Šuvaković, rukovodilac Departmana za humanistiku i teoriju umetnosti i medija

 

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.