Upis na Departman za humanistiku i teoriju umetnosti

Želimo da vas upoznamo, da razumemo šta vas interesuje, kakvu karijeru planirate za sebe i koji su vaši motivi za odabir našeg Fakulteta.

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Departman za humanistiku i teoriju umetnosti i medija
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 26 25 381
069/2626 474
060/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.