Doktorske studije

Studijski programi na doktorskim akademskim studijama traju šest semestara tokom tri školske godine, na kojima se stiče 180 ESPB kredita. Po završetku studija, studenti stiču zvanja “Doktor nauka – umetnost i mediji” ili “Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti”.

Savremene filmske prakse

Program doktorskih akademskih studija umetnosti SAVREMENE FILMSKE PRAKSE spaja individualne kreacije i originalna umetnička istraživanja u kreiranju filmskih sadržaja. Program je specijalno osmišljen za scenariste, reditelje, producente, ali i druge autore koji se bave audiovizuelnim stvaralaštvom, odnosno filmom. Svrha programa je sticanje praktičnih veština i znanja iz domena kreacije i produkcije audiovizuelnih sadržaja, kao i sticanje specifičnih stručnih kompetencija koja omogućavaju da se nakon završenih studija polaznici profesionalno bave istraživanjima u oblasti umetnosti, da budu autori filmova, reditelji, producenti, kreativni producenti (showrunner), scenaristi, urednici filmskog programa, programski direktori, kreativni direktori, skript konsultanti, profesionalni treneri, edukatori u oblasti kreiranja audiovizuelnih sadržaja. Po završetku ovog programa, studenti će biti osposobljeni za samostalan i timski rad na realizaciji jedinstvenih umetničkih projekata – u nezavisnim i institucionalnim filmskim i TV telima, produkcijim kućama, javnom nacionalnom servisu, međunarodnim medijskim kućama i drugim organizacijama koje aktivno razvijaju filmsku industriju u zemlji i u inostranstvu.

Pravo upisa imaju kandidati koji su završili osnovne i master studije u polju umetnosti, odnosno koji su na prvom i drugom nivou studija ostvarili najmanje 300 ESPB.

Transdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija

U savremenoj akademskoj, istraživačkoj, umetničkoj i medijskoj praksi transdisciplinarnost postaje osnovni modus i metod rada. Na doktorskom studijskom programu TRANSDISCIPLINARNE STUDIJE SAVREMENE UMETNOSTI I MEDIJA kroz interaktivna predavanja i diskusije, kao i samostalni istraživački rad, studenti se upoznaju sa teorijama moderne, avangardne, eksperimentalne, neoavangardne, postmoderne i savremene umetnosti, posebno proučavajući savremene pojavnosti medija kao što su novi mediji, intermediji, postmediji i transmediji. Svoj originalni i inovativni doprinos odabranom predmetu i problemu proučavanja studenti finalizuju izradom doktorske disertacije.

Za upis konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 300 ESPB (240+60 ili 180+120) ili diplomirali po starom zakonu.

Više informacija

Prijemni ispit za upis u akademsku 2021/22. godinu je organizovan online.

Otvoreni ekran na FMK za sve zainteresovane studente održava se svake subote od 11 do 12 časova putem Google Meet platforme.

Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
060/2626 474
069/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs