Erasmus+

Erasmus+ Fakultet za medije i komunikacije

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum objavljuje opšti poziv na konkurs Erazmus+ studentske mobilnosti, za studiranje i praksu počevši od zimskog semestra školske 2021/2022. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri nivoa studija, pod uslovom da su u školskoj godini u kojoj se mobilnost realizuje završili prvu godinu studija.

Za detaljnije informacije o konkursu i Erazmus programu razmene, pozivamo sve zainteresovane studente da se 5. aprila 2021. godine u 10.30 časova uključe na Informativnu sesiju putem Google Meet platforme.

Studenti se prijavljuju do 15. aprila 2021. slanjem aplikacionog formulara, u slobodnoj formi, koji sadrži:

  • Kratku biografiju (CV sa osnovnim podacima),
  • Motivaciono pismo (sa naznakom za koji univerzitet apliciraju),
  • Prosek ocena sa spiskom položenih ispita.

 

Rangiranje studenata će se obavljati na osnovu akademskog uspeha (60 od 100 bodova), kao i motivacionog pisma i intevjua sa kandidatom (40 od 100 bodova).

Za sve dodatne informacije, kao i za slanje prijave, možete nam se obratiti putem imejla internationaloffice@singidunum.ac.rs.