Otvoreni kurs: AB-Z savremene estetike i teorije umetnosti

Otvoreni kurs profesora Miška Šuvakovića održan je u prolećnom semestru 2018. godine na Fakultetu za medije i komunikacije, u okviru master i doktorskih studija Departmana za humanistiku i teoriju umetnosti i medija.

 • Razaranje hegemone slike sveta / Urbani dispozitiv / DADA
  Fakultet za medije i komunikacije, 2018.

 • Nesvesno u doba mehaničke i digitalne re/produkcije: NADREALIZAM
  Fakultet za medije i komunikacije, 2018.

 • Funkcija i kontrafunkcija: Socijalistički modernizam
  Fakultet za medije i komunikacije, 2018.

 • Taktička kretanja eksplozija jastva: Fluks/Fluksus i novi mediji
  Fakultet za medije i komunikacije, 2018.

 • Umetnost i teorijske/kritičke kompetencije: KONCEPTUALNA UMETNOST
  Fakultet za medije i komunikacije, 2018.

 • Kritički potencijal umetnosti: ISTOČNO EVROPSKA KONCEPTUALNA UMETNOST
  Fakultet za medije i komunikacije, 2018.

 • Bihevioralna vidljivost: PERFORMANS UMETNOST
  Fakultet za medije i komunikacije, 2018.

 • Politika identiteta: ROD I UMETNOST
  Fakultet za medije i komunikacije, 2018.

 • Ljudsko/postljudsko/neoljudsko: od NOVIH MEDIJA do POSTMEDIJA i dalje…
  Fakultet za medije i komunikacije, 2018.

 • Sive zone umetničkih i kulturalnih produkcija: UMETNOST POSLE POSTMODERNE
  Fakultet za medije i komunikacije, 2018.

 • Revizionističke teorije arhitekture: ARHITEKTURA, UMETNOST I FILOZOFIJA
  Fakultet za medije i komunikacije, 2018.

 • Institucionalna kritika umetnosti: INFRASTRUKTURE – AGENCY
  Fakultet za medije i komunikacije, 2018.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.