Otvoreni kurs: ABZ savremene estetike i teorije umetnosti 2021.

Šta se desilo sa estetikom u poslednjih stotinu godina?
Otvoreni kurs prof. dr Miška Šuvakovića u šest video predavanja.

 • Procesuiranje estetike / Estetička tradicija i njeni diskontinuiteti: logika krize
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

 • Nelinearnost – rezovi rubova:
  estetički Blitzkrieg – teorijska kadriranja poput filmske montaže
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

 • Filozofija umetnosti i izvor umetničkog dela: od metafizičkog do žargona
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

 • Uporedne estetičke paradigme, estetika posle Drugog svetskog rata
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

 • Estetika na kraju i neposredno posle Hladnog rata
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

 • Od epistemološkog preloma preko „teorijskih obrta” do estetičkih rojeva
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.