FMK Talks

By 07.03.2019Galerija

FMK Talks

Aleksandar Matanović // Sandra Mašić Nešić

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Branimir Brkljač // Nataša Krstić

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Branimir Brkljač // Uroš Krčadinac

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Branimir Brkljač // Simona Žikić

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Želimir Žilnik // Jovan Čekić

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Želimir Žilnik // Oleg Jeknić

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Želimir Žilnik // Boško Prostran

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Želimir Žilnik // Vuk Ršumović

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Mika Tasić // Lazar Džamić

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Mika Tasić // Uroš Krčadinac

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Mika Tasić // Ivan Rečević

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Mika Tasić // Simona Žikić

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Catherine Malabou // Miško Šuvaković

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Catherine Malabou // Nevena Čalovska Hercog

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Catherine Malabou // Ante Jerić

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Catherine Malabou // Jovan Čekić

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Erik Bullot // Boško Prostran

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Erik Bullot // Jelena Maksimović

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Erik Bullot // Petar Milat

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Erik Bullot //  Luka Bešlagić

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Bruno Latour // Petar Milat

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Bruno Latour // Jovan Čekić

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Bruno Latour // Luka Bešlagić

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Bruno Latour // Ana Petrov

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Bruno Latour // Obrad Savić

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Julian Harston //  Miloš Strugar

Fakultet za medije i komunikacije, 2016.
Video

Renata Avila //  Maja Pelević

Fakultet za medije i komunikacije, 2016.
Video

Nenad Miščević

Fakultet za medije i komunikacije, 2016.
Video

Lazar Džamić

Fakultet za medije i komunikacije, 2016.
Video

Lev Manovich // Jovan Čekić // Oleg Jeknić

Fakultet za medije i komunikacije, 2016.
Video

Judith Butler

Fakultet za medije i komunikacije, 2015.
Video

Marina Gržinić

Fakultet za medije i komunikacije, 2015.
Video

Rudolf Frieling

Fakultet za medije i komunikacije, 2015.
Video

Noit Banai

Fakultet za medije i komunikacije, 2015.
Video

Armin Medosch

Fakultet za medije i komunikacije, 2015.
Video

Aleš Erjavec

Fakultet za medije i komunikacije, 2015.
Video

Omar Carlo Gioacchino Gelo

Fakultet za medije i komunikacije, 2015.
Video

Lev Kreft

Fakultet za medije i komunikacije, 2015.
Video

Terry Smith

Fakultet za medije i komunikacije, 2015.
Video

Elana Katz // Milica Lapčević

Fakultet za medije i komunikacije, 2014.
Video

Rastko Močnik // Jovan Čekić

Fakultet za medije i komunikacije, 2013.
Video

Hiroshi Ishiguro

Fakultet za medije i komunikacije, 2012.
Video