FMK (su) ljudi

By 15.11.2020Galerija

#FMK (su) ljudi

Lazar Džamić

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Mina Šoljaga

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Luka Bešlagić

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Rade Pantić

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Đorđe Terzin

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Uroš Krčadinac

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Žarko Cvejić

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Danica Čigoja Piper

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Borut Vild

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Jelena Sladojević Matić

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Iva Branković

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Dragana Stojanović

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Igor Štiks

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Milena Đorđević

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Maja Ćurić Dražić

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Jelisaveta Blagojević

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Voja Žanetić

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Jasna Milošević

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Tatjana Rosić Ilić

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Vuk Ršumović

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Vera Despotović

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Ana Petrov

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Filip Balunović

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Angelina Milosavljević

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Iva Milić

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Vladan Jovanović

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video