Otvorena predavanja

By 01.10.2019Galerija

Otvorena predavanja

Andrija Filipović:
Antropocenska materijalnost umetničkog dela

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Dubravka Đurić:
Ekokritika

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Ana Petrov:
Ekologija nostalgije

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Miško Šuvaković:
Antilogika katastrofe – umetnost i krizni ekoafekti

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Kristina Bojanović:
Etično stanovanje – most između jeste i treba

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Aleksa Milanović:
Astrobiologija: dijalog između nauka (lecture performance)

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Maja Stanković:
Zašto digitalna istorija umetnosti?

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Nataša Teofilović:
Ekoelektronika – društvene kontradikcije

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Jovan Čekić:
Umetnost i algoritamska moć

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Miško Šuvaković:
Revolucija oblika života

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Miško Šuvaković:
Digitalne revolucije – svet de-re medija

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Miško Šuvaković:
Filmske revolucije

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Miško Šuvaković:
Arhitektonske i urbanističke revolucije

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Miško Šuvaković:
Revolucije izvođenja

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Miško Šuvaković:
Teorijske revolucije u umetnostima

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Miško Šuvaković:
Revolucije umetnosti

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Dragan Švrakić:
Neuronauka psihologije – od čula preko uma do veštačke inteligencije

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Miško Šuvaković:
Skulptorske revolucije

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Aleksandar Selakov:
Neuronauka psihologije: Veštačka inteligencija i mašinsko učenje (treći deo)

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Aleksandar Selakov:
Neuronauka psihologije: Veštačka inteligencija i mašinsko učenje (drugi deo)

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Aleksandar Selakov:
Neuronauka psihologije: Veštačka inteligencija i mašinsko učenje (prvi deo)

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Miško Šuvaković:
Fotografske revolucije

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Miško Šuvaković:
Revolucija u umetničkom obrazovanju: 100 godina Bauhausa

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Miško Šuvaković:
Revolucije u slikarstvu

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Miško Šuvaković:
Dvanaest umetničkih, teorijskih i estetskih revolucija 20. i 21. veka

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Branimir Brkljač:
Šta mislim kad kažem marketing?

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Miško Šuvaković:
Filozofija, estetika i teorija umetnosti kao medijska produkcija

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Jovan Čekić:
Politike vidljivosti – s onu stranu uokvirenja; umrežene slike

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Miško Šuvaković:
Granične prakse – Novi/post/de-re mediji i performans umetnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Nataša Teofilović:
Roboti, umetnost, novi svet

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Dragana Stojanović:
Umetnost kao medij i rezervoar sećanja

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Miško Šuvaković:
Postmedijske, aproprijacijske i participatorne umetničke prakse

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Ana Petrov:
Analiza jugoslovenstva u popularnoj kulturi

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Maja Stanković:
Biopolitička umetnost – uvođenje umrežene slike

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Andrija Filipović:
Afekt, znanje i umetnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Miško Šuvaković:
Epistemologija umetnosti

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Katrin Malabu:
Preobražaji inteligencije

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Miško Šuvaković:
Kritički potencijal umetnosti – Istočno evropska konceptualna umetnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Miško Šuvaković:
Institucionalna kritika umetnosti: Infrastrukture – Agency

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Miško Šuvaković:
Ljudsko/postljudsko/neoljudsko – od novih medija do postmedija i dalje…

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Bojana Cvejić:
Izvođenje sopstva: Estetski individualizam i transindividualnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Miško Šuvaković:
Arhitektura, umetnost i filozofija

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Miško Šuvaković:
Umetnost posle postmoderne

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Miško Šuvaković:
Rod i umetnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Miško Šuvaković:
Performans umetnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Goran Tomka:
Ka kreativnom društvu – preduslovi i moguće putanje

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Lazar Džamić:
Etički izazovi modernog marketinga i kreativnih industrija

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Voja Žanetić:
Kreativna ekonomija – mit, moda i potreba

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Mika Tasić:
“Foton za dinar” ili kako je tehnologija promenila marketing

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Miško Šuvaković:
Konceptualna umetnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Miroslav Zdravković:
Kreativni sektor Srbije – makroekonomska slika

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Katrin Malabu:
Filozofsko propitivanje veštačke inteligencije

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Miško Šuvaković:
Razaranje hegemone slike sveta / Urbani dispozitiv / DADA

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Milan Inić (Yasserstain):
Youtube storytelling

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Rasha Salti:
Palestinian Cinema

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Rasha Salti:
African Cinema

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Raša Todosijević:
Umetnik u prvom licu

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Bruno Latour:
Suočavanje sa Zemljom / Facing Gaia

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Lazar Džamić:
Geometrija eseja

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Renata Avila:
The Digital Despot

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Julian Harston:
“To Intervene or Not…”

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Alastair Crooke:
The New Times

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Nenad Miščević:
Stilovi i vrednosti

Fakultet za medije i komunikacije, 2016.
Video

Omar Karlo Đoakino Đelo:
Osnovni koncepti i principi istraživanja u psihoterapiji

Fakultet za medije i komunikacije, 2016.
Video

Erhard Busek:
Mediji kao preduslov za više demokratije

Fakultet za medije i komunikacije, 2016.
Video

Mark Widdowson:
Protokol za lečenje depresije i merenje efikasnosti psihoterapije

Fakultet za medije i komunikacije, 2016.
Video

Lazar Džamić:
Kako kreirati uspešne poruke u svetu lakog ignorisanja

Fakultet za medije i komunikacije, 2016.
Video

Judith Butler:
Vulnerability/Resistance

KCB i FMK, 2015.
Video

Marina Gržinić:
Racialized bodies, and the digital (financial) mode of production

Fakultet za medije i komunikacije, 2015.
Video

Jodi Dean:
The Communist Horizon

Fakultet za medije i komunikacije, 2015.
Video

Miško Šuvaković:
Transdisciplinarnost u savremenoj teoriji i umetnosti

Fakultet za medije i komunikacije, 2015.
Video

Rastko Močnik:
Što je teorija sadašnjosti?

Fakultet za medije i komunikacije, 2014.
Video

Hiroshi Ishiguro:
Androids & Media – Where to Draw the Line Between Humans and Robots?

Fakultet za medije i komunikacije, 2013.
Video

Rastko Močnik:
Kako današnjica utiče na humanističke nauke?

Fakultet za medije i komunikacije, 2013.
Video