Letnja škola: Umetnice/umetnici i teoretičarke/teoretičari za XXI vek

Tema novog ciklusa video predavanja „AB-Z savremene estetike i teorije umetnosti“ u okviru letnje škole Departmana za humanistiku i teoriju umetnosti i medija je „Umetnice/umetnici i teoretičarke/teoretičari za XXI vek“. Letnja škola pokreće preispitivanje savremenih problema koji se odnose na teorijska čvorišta XXI veka. Ova čvorišta otvaraju različita pitanja iz domena umetnosti, teorije, tehnologije, tela i političkih praksi u okviru koje umetnici/umetnice i teoretičari/teoretičarke stvaraju, deluju i pišu. Postojanje tako kompleksne interdiskurzivne mape nesumnjivo zahteva složene metode teoretizacije, te će predavačice i predavači na ovoj letnjoj školi preispitivati u kojoj meri je trandisciplinarnost teorijska platforma za razmatranje višedimenzionalnih, kompleksnih i dinamičnih odnosa između umetnosti, medija, društva i teorije.

Predavači i predavačice letnje škole su profesori sa Departmana za humanistiku i teoriju umetnosti i medija, a ove godine prezentujemo i izlaganja doktorantkinja i doktoranada sa prve godine studija koji su predstavili istraživanja realizovana specifično za letnju školu, a na osnovu novih znanja i veština stečenih tokom nastave na Departmanu za humanistiku i teoriju umetnosti i medija u toku akademske 2020/21. godine.

Letnja škola „AB-Z savremene estetike i teorije umetnosti“ realizuje se u okviru programa postdiplomskih studija na Fakultetu za medije i komunikacije:
– Doktorske transdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija
– Master studije Savremena transdisciplinarna humanistika i teorija umetnosti
– Master studije Digitalne umetnosti
– Master studije Komunikacije i odnosi sa javnošću

 • Artivizam i društveni pokreti – Dr Aleksa Milanović
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

 • Umrežena slika u savremenoj umetnosti: Dejvid Linč Vremenski projekat – Prof. dr Maja Stanković
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

 • Konceptualno pisanje / jezičko pisanje – Prof. dr Dubravka Đurić
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

 • Topologija mnoštva: Forensic Architecture. Digital Violence – Prof. dr Jovan Čekić
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

 • Publika između pandemije Covid19 i infodemije: poverenje u medije – Nataša Raketić
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

 • Nevidljive publike i nevidljivi izvođači u doba pandemije – Ibro Sakić
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

 • Participacija publike u muzičkim događajima na internetu kao potraga za signalom života iza statistike (Is There Anybody Out There?) – Maja Bosnić
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

 • Staying With the Virus: New Kinships & Imaginative Connections for a Common Future – Kumjana Novakova
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

 • Transdisciplinarno umetničko istraživanje: Ljudsko, tehnologija, teorija – Prof. dr Nataša Teofilović
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

 • Transdisciplinarnost. Preplitanje umetnosti i nauke u evropskom novom veku – Prof. dr Angelina Milosavljević
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

 • Sudar sa impaktima budućnosti: teorija i umetnost za 21. vek – Prof. dr Miško Šuvaković
  Fakultet za medije i komunikacije, 2021.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.