Otvoreni kurs: Umetnost i teorija za 21. vek

Otvoreni kurs „Umetnost i teorija za 21. vek“ održan je od 18. aprila do 30. maja 2023. na Fakultetu za medije i komunikacije, u okviru promocije interdisciplinarnih i transdisciplinarnih master i doktorskih studijskih programa, posebno, programa doktorskih studija Transdisciplinarne studije savremenih umetnosti i medija.

Otvoreni kurs je koncipiran u saradnji prof. dr Miška Šuvakovića sa teoretičarima umetnosti, medija i kulture koji su odbranili doktorske disertacije na Fakultetu za medije i komunikacije. Kurs je uvodni pristup dinamičnim odnosima umetnosti, medija i kulture u prvim decenijama 21. veka. Naglašavaju se strateške promene umetnosti i medija posle savremenosti (Šuvaković), teorija filmskih automatizovanih slika u vremenu posthumanizma (Mišeljić), teorija performativnog tela i politika identiteta (Milanović), teorija subverzivnih umetničkih praksi u odnosu na biopolitiku (Majcen Linn), teorijske platforme i pristupi savremenoj umetnosti (Ostoić) i rasprava najvažnijih koncepata za 21. vek (Šuvaković).

  • Strategije savremene umetnosti i teorije  – Prof. dr Miško Šuvaković

  • Posthumanizam i automatizovana slika – Dr Jelena Mišeljić

  • Performans, telo i izvođenje identiteta – Dr Aleksa Milanović

  • (Bio)političko i/ili etičko tumačenje subverzivnih umjetničkih praksi – Dr Olga Majcen Linn

  • Teorijske platforme promišljanja suvremene umjetnosti kao intenziteta, pretjerivanja i iznimke – Dr Sunčica Ostoić

  • Najvažniji koncepti umetnosti i teorije 21. veka – Prof. dr Miodrag Šuvaković

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.