Otvoreni kurs: Z-AB Savremene estetike i teorije umetnosti

Otvorenim kursom „Z-AB Savremene estetike i teorije umetnosti“ pristupamo teoretizaciji preloma, obrta, preobražaja, katastrofa, mutacija, emancipatorskih gestova, proboja i revolucija u umetnostima i teorijama 20. i 21. veka.

 • Miško Šuvaković:
  Dvanaest umetničkih, teorijskih i estetskih revolucija 20. i 21. veka
  Fakultet za medije i komunikacije, 2019.

 • Miško Šuvaković:
  Revolucije u slikarstvu
  Fakultet za medije i komunikacije, 2019.

 • Miško Šuvaković:
  Revolucija u umetničkom obrazovanju: 100 godina Bauhausa
  Fakultet za medije i komunikacije, 2019.

 • Miško Šuvaković:
  Fotografske revolucije
  Fakultet za medije i komunikacije, 2019.

 • Miško Šuvaković:
  Skulptorske revolucije
  Fakultet za medije i komunikacije, 2019.

 • Miško Šuvaković:
  Revolucije umetnosti
  Fakultet za medije i komunikacije, 2019.

 • Miško Šuvaković:
  Teorijske revolucije u umetnostima
  Fakultet za medije i komunikacije, 2019.

 • Miško Šuvaković:
  Revolucije izvođenja
  Fakultet za medije i komunikacije, 2019.

 • Miško Šuvaković:
  Arhitektonske i urbanističke revolucije
  Fakultet za medije i komunikacije, 2019.

 • Miško Šuvaković:
  Filmske revolucije
  Fakultet za medije i komunikacije, 2019.

 • Miško Šuvaković:
  Digitalne revolucije – svet de-re medija
  Fakultet za medije i komunikacije, 2019.

 • Miško Šuvaković:
  Revolucija oblika života
  Fakultet za medije i komunikacije, 2019.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.