Konferencije

Kako bismo razvili dijalog sa našim saradnicima i unapredili protok informacija, na edukativan, kreativan i interaktivan način, organizujemo niz različitih skupova, radionica, letnjih škola, seminara i konferencija.

Igor Štiks Konferencija na FMK

FMK organizuje i sprovodi naučnoistraživački rad kao ravnopravnu komponentu svoje osnovne delatnosti, sa ciljem unapređivanja kvaliteta nastave, uvođenja studenata u naučnoistraživački proces i obrazovanja naučnog podmlatka.

04.04.2020. Transnacionalnost američke književnosti i američkog engleskog jezika

27.03.2020. SEMrush Marketing Show

18.04.2019. Međunarodna konferencija
(Post-)Digital Age: Media, Business, Technology, Trust

27.03.2018. Global Classroom Project: FMK & Becker College

28-31.03.2018. Šesta međunarodna konferencija (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik

01-02.06.2018. Međunarodna naučna konferencija “Corporeal Archives

09.06.2018. Naučna konferencija “Nova povezivanja

Tokom proteklih godinu dana organizovali smo više međunarodnih naučnih i stručnih skupova među kojima su:

Letnja škola za seksualnosti, kulture i politike,
Letnja škola komparativnih studija konflikta,
– Međunarodna konferencija
(Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik”,
– Otvorena škola “Kritička škola kapitalizma”.