Konferencije

Kako bismo razvili dijalog sa našim saradnicima i unapredili protok informacija, na edukativan, kreativan i interaktivan način, organizujemo niz različitih skupova, radionica, letnjih škola, seminara i konferencija.

Igor Štiks Konferencija na FMK

FMK organizuje i sprovodi naučnoistraživački rad kao ravnopravnu komponentu svoje osnovne delatnosti, sa ciljem unapređivanja kvaliteta nastave, uvođenja studenata u naučnoistraživački proces i obrazovanja naučnog podmlatka.

2018:

27.03. Global Classroom Project: FMK & Becker College

28-31.03. Šesta međunarodna konferencija (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik,

01-02.06. Međunarodna naučna konferencija “Corporeal Archives”,

09.06. Naučna konferencija “Nova povezivanja”,

24.06-01.07. Deveta Međunarodna letnja škola komparativnih studija konflikta,

20-25.08. Sedma Međunarodna letnja škola za istraživanje seksualnosti, kulture i politike.

Tokom proteklih godinu dana organizovali smo više međunarodnih naučnih skupova među kojima su:
– Peta međunarodna konferencija
(Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik”,
Letnja škola za seksualnosti, kulture i politike,
Letnja škola komparativnih studija konflikta,
– Otvorena škola “Kritička škola kapitalizma”.