Konkursi

Fakultet za medije i komunikacije raspisuje konkurs za izbor u zvanje
i zasnivanje radnog odnosa:

  • jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija,
  • jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorija filma,
  • jednog docenta za užu naučnu oblast Psihologija.

 

Preuzmi dokument