Kontakt

Tokom posebnog režima rada zbog pandemije COVID-19, službe fakulteta su dostupne putem imejla fmk@singidunum.ac.rs i brojeva telefona:

Mapa FMK Fakultet za medije i komunikacije u Beogradu adresa

Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
fmk@singidunum.ac.rs

Dekanat
+381 11 2626 474

Departman za medije i komunikacije
+381 11 2626 474

Departman za psihologiju
+381 11 2626 784

Departman za socijalni rad
+381 11 2625 859

Departman za digitalne umetnosti
+381 11 2631 679

Departman za studije politike
+381 11 2625 859

Departman za humanistiku
i teoriju umetnosti i medija
+381 11 2625 381