Arhiva članaka: Kursevi

Na FMK studenti stiču osnovna znanja i veštine u oblastima humanistike, medija, komunikacija, psihologije, politike, socijalnog rada, digitalnih umetnosti i novih tehnologija. Od kreativnih strategija do teorije globalizacije, od vizuelizacije podataka do psihologije komunikacije, naši predmeti pružaju studentima najsavremenija teorijska znanja, dragocene praktične veštine i temeljno razumevanje savremenog sveta.

Izabrani kursevi

 • A

 • B

 • C

 • Č

 • Ć

 • D

 • Đ

 • E

 • F

 • G

 • H

 • I

 • J

 • K

 • L

 • M

 • N

 • O

 • P

 • Q

 • R

 • S

 • Š

 • T

 • U

 • V

 • W

 • X

 • Y

 • Z

 • Ž

Advertajzing u prošlosti i sadašnjosti

Analitičko novinarstvo

Analiza kapitalističkog svetskog sistema

Audio postprodukcija

Autorski intervju

Bihevioralna ekonomija

Content Marketing Storytelling

Copywriting

Digitalni marketing u odnosima sa javnošću

Display & programski zakup medija

Dizajn publikacija

Dizajn video igara

Društvene mreže i internet PR

Ekranska kultura

Email marketing

Filozofija u kontekstu umetnosti

Genetika

Globalna istorija političkih sistema

Globalna politika kroz film, kulturu i umetnost

Globalni mediji i kultura otpora

Google oglašivačka akademija (Google Academy for Ads)

HR konsalting i organizaciono savetovanje

Ideologija u svetu bez ideologija

Interaktivne instalacije

Interaktivni dizajn

Introduction to Comparative Politics

Iskustvene grupe

Istorija medija i propagande

Istorija vizuelnih komunikacija

Istraživačko novinarstvo

Klinička procena dece i mladih

Klinička procena ličnosti

Klinička psihologija

Konceptualna fotografija

Kontekstualne umetničke prakse

Korporativni i sistemski koučing

Kreativna direkcija

Kreativne strategije

Kritičke studije politike

Kritički pojmovi 21. veka

Krizne komunikacije

Liderstvo i razvoj menadžmenta

Marketing na internet pretraživačima (SEO/SEM)

Medijacija u socijalnom radu

Mediji, hrana i kultura

Medijska pismenost

Medijsko pravo

Međunarodna i uporedna socijalna politika

Memorija, istorija i mediji

Menadžment u digitalno doba

Menadžment u medijima

Mentalna higijena u radnoj organizaciji

Mobilni marketing

Moda i moć

Moderne tehnologije donošenja odluka

Neuropsihološka dijagnostika

Opšta i psihopatologija kliničkih sindroma

Organizacijska psihologija

Osnove grafičkog dizajna

Osnove neuronauka

Osnove psihoterapije i savetovanja

Peace & Conflict Studies: from the Balkans to the Middle East

Performans umetnost i digitalni performans

Pisati za medije

Planiranje i vođenje PR kampanja

Područja socijalnog rada

Politička psihologija

Popularna kultura

Posle Jugoslavije: natrag na periferiju

Poslovne komunikacije

Pravo na grad: kapitalizam i urbanističke politike

Pregovaranje i javno predstavljanje

Procena životnih okolnosti korisnika socijalnog rada

Produkcija filma i TV serije

Produkcija u audio-vizuelnim medijima

Programiranje za neprogramere

Psihodijagnostika

Psihologija advertajzinga

Psihologija ličnosti

Psihologija obrazovanja

Psihologija partnerskih odnosa

Psihološko procenjivanje u upravljanju ljudskim resursima

Psihoterapija poremećaja ličnosti

Psihoterapijski pristup kliničkim sindromima

Razvojna psihologija

Scenario

Sistemi socijalne zaštite

Složeni sistemi u filmu, televiziji i novim medijima

Socijalna psihologija

Start-up i preduzetništvo

Supervizija u socijalnom radu

Tehnike i logika medijskog izveštavanja

Teorija eksperimentalne književnosti

Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost

Teorija vizuelnih umetnosti

Teorijski pristupi Jugoslaviji: od periferije ka socijalizmu

Transdisciplinarna humanistika i teorija umetnosti

Transdisciplinarni žanrovi u umetnostima i medijima

Transmedia Storytelling

TV serije i film: kreativni proces

Umetnost novih medija: pojam i tipologije

Upravljanje odnosima s potrošačima i marketing s bazama podataka (CRM)

Upravljanje organizacijom

Uvod u međunarodne odnose

Uvod u teoriju medija i komunikacija

Veb analitika i merenje učinka digitalnih kampanja

Vizuelizacija podataka

Zločin, rod i mediji

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.